Проректор ІФНТУНГ долучився до експертної групи з розвитку науки і техніки МОНУ

Для оновлення системи пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності Міністерство освіти та науки України створило додатково експертну групу з провідних вчених – представників ЗВО та наукових установ, до якої долучився й проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Іванович Чудик. Потреба в оновлені продиктована тим, що визначені законодавством пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності втрачають чинність наприкінці 2021 року.

Очолив експертну групу заступник Міністра освіти і науки України Микола Кизима, на думку якого «пріоритетні напрями повинні забезпечити нерозривний зв’язок від ідеї до її реалізації в економіці, тобто, вони мають бути єдиними як для розвитку науки і техніки, так і для сфери інноваційної діяльності, а також відповідати європейським та світовим тенденціям, зокрема Цілям сталого розвитку, до імплементації яких приєдналася Україна».

Експертні групи працюватимуть за секціями:

1. Iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї

12. Енергетика та енергоефективнiсть

3. Рацiональне природокористування

4.Науки про життя, новi технології, профiлактики та лiкування найпоширенiших захворювань

5. Новi речовини i матерiали

6. Соцiогуманiтарний розвиток

7. Нацiональна безпека i оборона

Проф. Чудик І. І. працюватиме у секції «Енергетика та енергоефективнiсть» – сфері, яка є однією з профільних у науковій діяльності ІФНТУНГ, й займатиметься підготовкою пропозицій щодо переліку пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на середньостроковий період.