Об’єднуємо зусилля заради безпеки водних ресурсів

Меморандум про співпрацю, який скріпили своїми підписами  ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, проф. Ігор ЧУДИК  та в.о. начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів Віталій АНДРІЙЧУК,  має на меті на безоплатній основі об’єднати зусилля та можливості 11університету та Управління задля розвитку інноваційної діяльності, вдосконалення умінь і навичок, професійних якостей.1

Сторони домовились спільно працювати над вирішенням проблем з підвищення рівня екологічної безпеки водних ресурсів, моніторингу довкілля, над реалізацією природоохоронних заходів, сприяти розробці та реалізації інноваційних всеукраїнських та міжнародних проектів, розробляти спільні інвестиційні програми.

Для ІФНТУНГ важливо було виокремити у Меморандумі  положення, які б допомагали покращити освітні програми та якість підготовки фахівців-екологів. Акцент зроблено на стажування, практики та обмін досвідом виробничо-технічного персоналу, професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів та студентів, проведення спільних наукових конференцій, забезпечення дуальної форми навчання студентів, а для кращих - працевлаштування. Прописано також узгодження тем курсових і дипломних проєктів, дисертаційних робіт, виконання реальних проєктів на на госпдоговірні тематики на замовлення з можливістю впровадження їх у виробництво.

2Університет, зі свого боку,  зобов’язався брати активну участь у діяльності Басейнової ради Дністра, проведенні аналізу якості поверхневих вод, розробленні зміни екологічного стану водних об’єктів, реалізація Обласної цільової протипаводкової програми.

Після підписання Меморандуму ректор ІФНТУНГ Ігор ЧУДИК та голова Басейнової ради Дністра, проф. кафедри екології Факультету природничих наук Олег МАНДРИК відвідали лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР, яка наразі єдина з лабораторій Держводагентства з акредитацією за європейськими стандартами. Тут вони мали нагоду поспілкуватись з начальником лабораторії Марія ЗАСІДКО про роботу сучасних приладів, на яких проводиться аналіз проб води за пріоритетними забруднювачами.

 

  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
Акутуальні новини

ОСТАННІ НОВИНИ

На думку фахівця