Новий рівень співпраці

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» підписали меморандум про співробітництво.

Це якісно новий рівень співпраці, що передбачає взаємне консультування в царині технічного регулювання; впровадження нових освітніх, навчальних програм, курсів, тренінгів у сфері інфраструктури якості; обмін досвідом та інформацією науково-технічного характеру; проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів тощо.

Меморандум став логічним вислідом багаторічної роботи науковців: в університеті успішно діє Технічний комітет із стандартизації «Матеріали, обладнання і споруди для нафтогазової промисловості», що розробляв та погоджував національні стандарти, брав участь у роботі споріднених технічних комітетів міжнародних та регіональних організацій, формуванні позиції України щодо нормативних документів цих організацій. Тож ІФНТУНГ має напрацювання, що можуть стати гідним внеском у підмурівок започаткованої співпраці.

З боку університету документ підписав ректор ІФНТУНГ Є.І.Крижанівський, з боку партнерів – генеральний директор ДП «УкрНДНЦ» О.А. Швидкий.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6