НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ: НАВЧАТИСЬ ТА ПРАЦЮВАТИ В "ГЕОРОЗВІДЦІ"

Наші студенти, поєднують навчання та набувають практичних навичок працюючи в компанії "Георозвідка". Яка володіє необхіним сучасним обладнанням та штатом високофахових спеціалістів для проведення широкого спектру геофізичних робіт, що застосовуються при пошуках родовищ нафти і газу. Дані, отримані в результаті виконаних робіт, обробляються фахівцями за допомогою новітніх технологій та сучасних комп'ютерних програм. 

 

георозвідка