Матеріально-технічне забезпечення

 


 Аудиторія 5309 – Навчально-дослідницька лабораторія «Інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань» використовується при вивченні дисциплін: «Інженерна геологія», «Механіка грунтів», «Прикладна гідрогеологія», «Екологічна гідрогеологія».
  В лабораторії знаходяться прилади для визначення фізико-механічних властивостей грунтів. Зокрема, прилад ПСГ - для дослідження грунтів на зсув; прилад ПРГ-1 - для визначення розмокання грунтів; прилад СОЮЗДОРНІІ ПКФ-0 15 - для аналізу грунтів (призначений для визначення коефіцієнту фільтрації піщаних грунтів); прилад КПр-1 - компресійний прилад для дослідження грунтів; шафа сушильна СЕШ-3М з електронним управлінням, призначена для сушки вологовміщуючих речовин при визначенні вологості та охолоджувач до СЄШ-ЗМУ. Також в наявності ваги ТВЕ 2,1-0,01 (2100/0,01) 145 мм - для статичного зважування та передавання результатів зважування на зовнішні електронні пристрої, комплект кілець для грунту КП-402 (для відбору взірців грунту), комплект сит КП-131 для грунту (0,14;0,315;0,5;1,25;2,5;3,0), а саме для розділення грунту за розміром частинок та лабораторний посуд (мірні циліндри, термометри лабораторні, ступки скляні з товкачиком, бюкси алюмінієві).


 Аудиторія № 5006а - літолого-петрографічна лабораторія. Має в складі ексцентрикову шліфмашинку DeWalt,280Вт,125мм,амп.2 50066; верстат для різання плитки FEIDA ТС/106/; верстат шліфувальний FDB ММ 1130,750Вт,1400; бінокулярний мікроскоп (1 шт.). Це - обладнання для виготовлення відшліфовок взірців мінералів та гірських порід, які використовуються при вивченні таких дисциплін, як «Петрографія», «Літологія», «Геологія родовищ корисних копалин», «Четвертинна геологія», «Літологія четвертинних відкладів».


 Аудиторія № 5208 - навчальна аудиторія літології та петрографії. Укомплектована мікроскопами Поланс-112, МП-6, МП-3, МП-7, МІН-5, МП-7, МП-2 в загальній кількості 12 шт. Вони дозволяють визначати мінеральний склад, структурні та текстурні особливості гірських порід. Також в аудиторії є демонстраційний матеріал - взірці гірських порід, шліфи, наочні навчальні плакати. Мікроскопи та демонстраційний матеріал використовуються при вивчення таких дисциплін, як «Загальна геологія»,  «Петрографія», «Літологія», «Літологія четвертинних відкладів».


 Аудиторія № 5215 - навчальна аудиторія загальної та регіональної геології ім. Лазаренка Є.К. Спеціалізована аудиторія кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології. Використовується у навчальному процесі при викладанні дисциплін, що закріплені за кафедрою загальної, інженерної геології та гідрогеології, а також для проведення супутніх навчальному процесу заходів – студентських конференцій олімпіад, тощо. В аудиторії присутні взірці мінералів, гірських порід, колекції фосилій, геологічні карти, наочні навчальні плакати. Аудиторія має 20 посадочних місць. Весь демонстраційний матеріал використовується при вивченні таких дисциплін, як «Загальна геологія», «Регіональна геологія», «Мінералогія», «Корисні копалини», «Історична геологія», «Геотектоніка», «Геодинаміка», «Геоморфологія».


 Аудиторія № 5210 - навчальна аудиторія структурної геології та геокартування. Спеціалізована аудиторія кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології. Використовується у навчальному процесі при викладанні дисциплін, що закріплені за кафедрою загальної, інженерної геології та гідрогеології: «Загальна геологія», «Структурна геологія», «Історична геологія та палеонтологія», «Геотектоніка», «Геодинаміка», «Геоморфологія». В аудиторії присутній демонстраційний матеріал для проведення лекційних та лабораторних занять: взірці мінералів, гірських порід, колекції фосилій, геологічні карти, наочні навчальні плакати. Аудиторія має 20 посадочних місць і використовується також для проведення супутніх навчальному процесу заходів – студентських конференцій олімпіад, тощо.


 Аудиторія № 5006 - навчальна аудиторія мінералогії та кристалографії. Спеціалізована аудиторія кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології. Використовується у навчальному процесі при викладанні дисциплін, що закріплені за кафедрою загальної, інженерної геології та гідрогеології, а саме «Загальна геологія», «Мінералогія», «Корисні копалини», «Ландшафтна екологія та заповідна справа», «Технології захисту геологічного середовища», «Основи надрокористування». В аудиторії присутній демонстраційний матеріал у вигляді взірців мінералів та гірських порід, макетів кристалів, наочних навчальних плакатів. Аудиторія має 20 посадочних місць.

                                ​​​​​​​​​​​​​​​​