Загальна інформація

  Кафедра «Загальної, інженерної геології та гідрогеології» була створена у 2000 р. для викладання фундаментальних геологічних дисциплін. Кафедра стала правонаступницею традицій, науково-педагогічних здобутків і матеріально-лабораторної бази кафедри «Загальної геології, мінералогії і петрографії», яка існувала з моменту створення університету до початку 90-х рр.   У зв'язку зі зменшенням контингенту студентів, протягом 1995–2000 рр. кафедра «Загальної геології» була об'єднана з випусковою кафедрою «Геології та розвідки нафтових і газових родовищ». Після періоду реформування Національного господарського комплексу України та зростання попиту на фахівців-геологів і геофізиків розпочався новий етап розвитку. Зросла кількість абітурієнтів, з'явилась можливість розвитку навчального процесу та необхідність відновлення кафедри фундаментальної підготовки фахівців як самостійної. Поява нових спеціальностей в університеті, навчальні програми яких передбачали вивчення основних геологічних дисциплін з класичним підходом, прискорила цей процес. А з 2018 р. кафедра здійснює навчання магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерна геологія та гідрогеологія». У зв'язку з цим кафедра отримала сучасну назву.

  Також кафедра здійснює базову підготовку майбутніх фахівців — забезпечує вивчення студентами фундаментальних загально-геологічних дисциплін. На сьогодні, на кафедрі акредитована освітньо-професійна програма за ступенем магістра “Інженерна геологія та гідрогеологія” (спеціальність 103 - Науки про Землю). На кафедрі працюють 8 штатних науково-педагогічних працівників та 2 за внутрішнім сумісництвом, з них 8 з науковими ступенями і/або вченими званнями (1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів).

  На даний час, завідувачем кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології є доктор геологічних наук, професор Хомин Володимир Романович.