Міжнародна співпраця

 

Україно-литовський проєкт

«Розвиток компетентності працівників литовського та українського публічних секторів з використанням методології дизайн-мислення»

На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в галузі освіти, науки та культури в травні 2019 року кафедра публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ ініціювала співпрацю з дослідницькими групами з питань освіти та публічного врядування Каунаського технологічного університету (КТУ, Литва). У жовтні спільний проєкт «Розвиток компетентності працівників литовського та українського публічних секторів з використанням методології дизайн-мислення» визнаний переможцем конкурсу за пріоритетним напрямом «Соціальні та гуманітарні науки» (керівники проєкту– професори Дмитро Дзвінчук та Brigita Janiūnaitė). Це стало підставою для укладання партнерської угоди з КТУ та договору на виконання науково-дослідних робіт з МОН України.

Мета проєкту –обґрунтування використання методології дизайн-мислення у розвитку компетентності публічних службовців, створення дизайн-лабораторії та розроблення навчально-методичних матеріалів, які буде поширено серед закладів системи професійного навчання публічних службовців.

Бенефіціари проєкту:

 • студенти та публічні службовці, які набудуть досвіду вирішення професійних проблем із використанням сучасної соціальної технології, ефективність якої доведена зарубіжною практикою;

 • органи публічної влади, які використовуватимуть валідну методику запровадження змін (в т.ч. шляхом імплементації досвіду дизайн-лабораторії у роботі проєктних підрозділів);

 • заклади освіти, які, імплементувавши досвід реалізації семінарів та тренінгів із використанням методології дизайн-мислення, зможуть забезпечити вищу результативність навчальних заходів та запровадити нові освітні програми;

 • громади, оскільки методологія дизайн-мислення є людиноцентричною та забезпечує глибоке вивчення їх потреб у прийнятті рішень органами публічної влади.

У процесі реалізації проєкту використовується досвід:

 • Каунаського технологічного університету, у структурі якого функціонують Муніципальний тренінговий центр та освітня інноваційна лабораторія;

 • Стенфордського університету, який реалізував понад 40 проєктів з використання методології дизайн-мислення;

 • дизайн-лабораторій, створених у структурах урядів та HR-агентств Великої Британії, Канади, Фінляндії, Швейцарії, Сінгапуру, Австралії, Китаю, Данії та інших країн.

У 2020 році в рамках реалізації першого етапу проєкту досліджено особливості використання методології дизайн-мислення для вирішення проблем професійної діяльності публічних службовців, запровадження змін та інновацій в органах публічної влади з урахуванням передового зарубіжного досвіду. Розроблено дві короткострокові програми підвищення кваліфікації та апробовано методологію дизайн-мислення у процесі трансформативного навчання 233 державних службовців (категорії посад «Б» і «В»), он-лайн опитування яких свідчить про доцільність її впровадження. Запропоновано нову інтерпретацію інформаційного потенціалу моделі «Діамант лідерства» для оцінювання особистісних якостей учасників проєктних команд. З метою імплементації дизайн-мислення в ІФНТУНГ за участі експертів КТУ проведено анкетування і навчання 16 викладачів, яке супроводжувалось стратегічними сесіями та інтерв’юванням студентів бакалаврату з питань удосконалення освітнього середовища. На основі результатів SWOT-аналізу визначено пріоритетні напрями діяльності дизайн-лабораторії, яка створюється на базі ІФНТУНГ.

Перспективи розвитку компетентності публічних службовців з використанням методології дизайн-мислення обговорено під час засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України з координації надання методичної допомоги регіональним закладам підвищення кваліфікації 27 жовтня 2020 року.

У 2021 році у рамках реалізації проєкту проведено дві міжнародні науково-практичні конференції, апробовано методологію дизайн-мислення у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування, підготовлено навчально-методичний посібник у співавторстві з литовськими колегами та засновано дизайн-лабораторію LIDER (Laboratory of Intellectual Development for Empowering Region).

Посилання на новини проєкту:

 1. Ознайомлення з досвідом Каунаського технологічного університету http://bit.ly/3kPAOeH

 2. Презентація конспекту лекцій на сторінці Офісу децентралізації Івано-Франківської ОДА https://cutt.ly/ckB7Ki7

 3. Обговорення проміжних результатів та перспектив проєкту з експертами http://bit.ly/3bjjMlZ

 4. Удосконалення освітнього середовища з використанням методології дизайн-мисленя http://bit.ly/3c5XrHD​​​​

 5. Впроваджуємо методологію дизайн-мислення з литовськими колегами https://nung.edu.ua/news/vprovadzhuyemo-metodolohiyu-dyzayn-myslennya-z…

 6. Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

  https://galtv.if.ua/video/konferenciya-rozvytok-kompetentnosti-v-publichnomu-sektori-yevropejski-standarty-ta-perspektyvy

  https://firtka.if.ua/blog/view/dizain-mislennia-ta-shtuchnii-intelekt-v-ivano-frankivsku-vidbulasia-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiia-foto

 7. Кафедра ПУА отримала відзнаку за перемогу в конкурсі освітніх інновацій:

  https://nung.edu.ua/news/universytet-vidznacheno-za-peremohu-v-konkursi-osvitnikh-innovatsiy

 

Команди україно-литовського проєкту
Команди україно-литовського проєкту
Зустріч з керівництвом факультету соціальних і гуманітарних наук у КТУ
Зустріч з керівництвом факультету соціальних і гуманітарних наук у КТУ
Декан факультету соціальних і гуманітарних наук Ainius La_as та керівник проєкту Дмитро Дзвінчук
Декан факультету соціальних і гуманітарних наук Ainius Lasas
та керівник проєкту Дмитро Дзвінчук
Керівник проєкту з литовської сторони Brigita Jani_nait_
Керівник проєкту з литовської сторони Brigita Janiunaite
Організаційна нарада в КТУ
Організаційна нарада в КТУ
Планування проєктної діяльності (Brigita Jani_nait_ та Мар'яна Орлів)
Планування проєктної діяльності (Brigita Janiunaite та Мар'яна Орлів)
Керівник проєкту Дмитро Дзвінчук та директор Муніципального тренінгового центру КТУ Jolanta Vai_i_nien_
Керівник проєкту Дмитро Дзвінчук та директор
Муніципального тренінгового центру КТУ Jolanta Vaiciuniene
Знайомство з роботою дизайн-лабораторії КТУ
Знайомство з роботою дизайн-лабораторії КТУ
Обговорення питань створення дизайн-лабораторії в ІФНТУНГ
Обговорення питань створення дизайн-лабораторії в ІФНТУНГ
Апробації методології дизайн-мислення у підвищення кваліфікації працівників Міністерства юстиції України
Апробації методології дизайн-мислення у підвищення кваліфікації
працівників Міністерства юстиції України
Рефлексія державних службовців після проведення вебінару
Рефлексія державних службовців після проведення вебінару
Рефлексія державних службовців після проведення вебінару
Рефлексія державних службовців після проведення вебінару
Координаційна рада в НАДУ при Президентові України
Координаційна рада в НАДУ при Президентові України
Участь відповідального виконавця проєкту Мар'яни Орлів у засіданні Координац_йної ради в НАДУ при Президентові України
Участь відповідального виконавця проєкту Мар'яни Орлів у засіданні
Координаційної ради в НАДУ при Президентові України
Обговорення з експертами питань використання методології дизайн-мислення у розвитку компетентності публічних службовців
Обговорення з експертами питань використання методології дизайн-мислення
у розвитку компетентності публічних службовців
Рефлексія експертів під час засідання Координаційної ради в НАДУ при Президентові України
Рефлексія експертів під час засідання Координаційної ради в НАДУ
при Президентові України
Організація вебІнару для викладач_в ІФНТУНГ
Організація вебІнару для викладачів ІФНТУНГ
Вебінар з використання методології дизайн-мислення для викладачів ІФНТУНГ
Вебінар з використання методології дизайн-мислення
для викладачів ІФНТУНГ
Рефлексія викладачів щодо основних характеристок методології дизайн-мислення
Рефлексія викладачів щодо основних характеристок
методології дизайн-мислення
Прототип викладачів Open space for students
Прототип викладачів Open space for students
Прототип викладачів дизайн-лабораторії
Прототип викладачів дизайн-лабораторії
Інтерв'ювання студентів бакалаврату
Інтерв'ювання студентів бакалаврату
Освітнє середовище напередодні новорічних свят))
Освітнє середовище напередодні новорічних свят))
Відзнака за перемогу в конкурсі освітніх інновацій
Відзнака  за перемогу в конкурсі освітніх інновацій
Орлів М.С.
Орлів М.С.
1
НАДС

Підписання договору про співпрацю з Академією Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)

14

 

       Кілька років поспіль з ініціативи кафедри державного управління та місцевого самоврядування (ДУМС), теперішня кафедра публічного управління та адміністрування (ПУА), при підтримці Національного агентства з питань державної служби (НАДС) України проводили міжнародні конференції країн Східного партнерства. Учасниками були представники Грузії, Молдови, Азербайджану, Вірменії, Польщі, відповідальні працівники Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ, найвищі посадові особи місцевого самоврядуванння та обласної державної адміністрації.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13