Наукова діяльність

Члени кафедри, починаючи з 2015 року  були виконавцями таких держбюджетних тем: 

1. Теоретичні та прикладні засади забезпечення інноваційного розвитку соціально-економічних систем" № держреєстрації  0120U103912, 2020-2022 рр

2. "Теоретико-методичне забезпечення процесів управління закладом вищої освіти", (№ держреєстрації 0118U006602), 2018-2020 рр.

3.  "Наукові та прикладні засади управління розвитком галузевих та регіональних суспільних систем",  (№ держреєстрації 0117U003830), 2017-2020 рр.

4. "Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України", (№ держреєстрації 0115U007099), 2016-2017 рр.

5. «Наукові та прикладні економіко-управлінські засади розвитку соціально-економічних систем на основі інноваційних трансформацій їх складових», (№ державної реєстрації 0114U004855), 2014-2016 рр.

 

Теми, над якими працювала кафедра в межах наведених вище:

 

Маркетинг інновацій в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності

Зокрема розроблено

- курс «Creative entrepreneurship» на платформі Open Moodle Coventry University спільно з проф. Річардом Томлінсом, зокрема, модуль по створенню бренду; 
-    логотип і загальну стратегію розвитку бренду креативного хабу CREATE@ в трьох локаціях: на базі ІФНТУНГ, Акселератора креативних жіночих стартапів та Торгово-промислової палати Івано-Франківська;
-    модель застосування маркетингу, яка знаходиться в залежності від рівня розвитку економіки, суспільства, екологічної свідомості, політичної стабільності, розвитку демократичних інституцій;

-    методологію розрахунку рівня конкурентоспроможності газорозподільних компаній, які функціонують на певному ринку розподілу природного газу будь-якого масштабу. Встановлено, що стан конкурентоспроможності більшості газорозподільних компаній Західного регіону України є або критичним (І рівень) або задовільним (ІІ);
-    комплекс систем для діагностики підприємства як складної соціально-економічної системи
-    пакет програм із використанням математичної моделі на основі теорії графів та нечіткої логіки, який дозволить поліпшити мультимодальні перевезення вантажів за рахунок оцінки не лише вартості конкретного варіанту маршруту та часу перевезення, а й ступені надійності як підрядників, так і інфраструктури.
 

Розробка маркетингової стратегії ІФНТУНГ

Визначено значення маркетингової стратегії для ефективної діяльності закладу вищої освіти в сучасних умовах трансформації економічної та освітньої сфери, обґрунтовано маркетингові, економічні та управлінські аспекти конкурентоспроможності та ефективної діяльності ІФНТУНГ і окремих структурних підрозділів, запропоновано шляхи формування маркетингової стратегії

Теоретико-прикладні засоби маркетингової діяльності в умовах інформатизації бізнесу

Запропоновано використання сучасних управлінських технологій та інструментів стратегічного, фінансового, маркетингового менеджменту для підвищення ефективності управління підприємствами, вдосконалено теоретико-прикладні засоби маркетингової діяльності в умовах інформатизації бізнесу

Лібералізація ринку природного газу та перехід на нову модель його функціонування

Запропоновано концептуальні моделі лібералізації ринку газу (концептуальна структурно-функціональна модель лібералізації ринку газу та структурно-функціональна модель процесу управління), що візуалізують площинно-просторові та функціональні зв’язки, а також сферу виникнення специфічних функцій і завдань управління процесом лібералізації. Запропоновано економіко-математичну модель, що дає змогу визначити залежність цінності ринкової інформації від її початкового рівня в часовій динаміці.

Науково-організаційні та прикладні засади інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління підприємств нафтогазового комплексу

Визначено значення інформатизації як складової економічної та енергетичної незалежності України, обґрунтовано економічні та управлінські аспекти ефективності управління підприємствами нафтогазового комплексу України, запропоновано шляхи розв’язання прикладних проблем управління розвитком соціально-економічних систем. Довідка про впровадження

Детальна інформація про наукову діяльність викладачів кафедри за 2016-2021рр. наведена за посиланнями:

Перевозова І. В.

Устенко А. О.

Мінакова С. В.

Малинка О. Я.

Побігун С. А.

Василик О. Б.

Обельницька Х. В.

Даляк Н. А.

Орлова О. І.

Ніценко В. С. 

Кулик Т. П.

Дзьоба О. Г. 

Яцюк О. С.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Наукові публікації студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Участь та нагороди у конкурсах, олімпіадах, тощо

НАУКОВИЙ ГУРТОК