ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" рівня бакалавр спеціальності 103 - Науки про Землю

 

ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" рівня бакалавр спеціальності 103 - Науки про Землю

 

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 6 грудня 2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення здобувачів із процедурою вибору – з 20 лютого по 03 березня 2023 року;

                                      2) перший тур голосування здобувачів за дисципліни у електронних кабінетах –

                                          з 06 березня до 07 квітня 2023 року;

                                      3) другий тур голосування здобувачів за дисципліни у електронних кабінетах –

                                          з 01 по 07 травня 2023 року;.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри нафтогазової геофізики

 

Студент повинен вибрати  один із запропонованих варіантів (модулів).

Увага: для здійснення вибору потрібна авторизація на виданій Вам електронній пошті університету (ваше ім'я@nung.edu.ua).

 

Вибірковий блок "Геологія нафти і газу"

Шифр за ОПП

Освітня компонента

Робоча програма/Силабус

Конспект лекцій/Підручник/Посібник

Лабораторний практикум/Практикум

Курсові робота/проект

Методичні вказівки/Самостійної роботи

ПО 1.01

Буріння нафтових і газових свердловин

РП

КЛ

КЛ

СР

МВ

ПО 1.02

Геодинаміка

РП

КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.03

Геологiя i нафтогазоноснiсть морських надр

РП

КЛ КЛ 

КЛ

 

МВ

ПО 1.04

Геологічна інтерпретація даних ГДС

РП

КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.05

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

РП

КЛ  

КЛ

 

МВ

ПО 1.06

Геолого-промислові дослідження в свердловинах

РП

КЛ КЛ

СР

МВ

ПО 1.07

Геофізичні дослідження в свердловинах

РП

КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.09

Менеджмент у нафтогазовій справі

РП

КЛ КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.10

Нафтогазова гідрогеологія

РП

КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.11

Нафтогазоносні провінції світу

РП

КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.12

Нафтогазопромислова геологія

РП

КЛ КЛ

КЛ

СР

МВ

ПО 1.13

Нафтогазопошукова геофізика

РП

КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.14

Основи геології нафти і газу

РП

КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.15

Підземна гідрогазомеханіка

РП

КЛ КЛ

КЛ

 

МВ

ПО 1.16

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ

РП

КЛ

КЛ

СР

МВ

ПО 1.17

Прогнозування нафтогазоносності надр

РП

КЛ

КЛ

 

МВ