Наукова діяльність

сланцевий

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється як шляхом проведення держбюджетних фундаментальних, так і госпдоговірних прикладних досліджень на замовлення підприємств та організацій нафтогазової галузі. Основні напрями наукових досліджень:

- теоретичні та практичні проблеми в нафтогазовій геології;

- геодинамічне моделювання глибинної будови Карпатського регіону;

- прогнозування аномальних пластових тисків у надрах;

- оцінка перспектив нафтогазоносності окремих територій;

- обґрунтування вибору першочергових об'єктів для пошукових робіт на нафту і газ;

- комп'ютерні технології в нафтогазогеологічних дослідженнях;

- створення експертних систем діагностики нафтогазоперспективних об'єктів;

- наукове обґрунтування пошуків нетрадиційних джерел вуглеводнів.

На кафедрі сформовано низку наукових напрямів, окремі з яких переросли в наукові школи. Одна із них, яку очолює професор Б.Й. Маєвський, вивчає вплив геодинамічних процесів на формування і нафтогазоносність осадових басейнів. Друга наукова школа (керівник – професор О.О. Орлов) розробляє геодинамічну концепцію походження аномальних тисків у земній корі та методи їхнього прогнозування. На базі наукових ідей і методологічних принципів провідних вчених кафедри, що втілюються в життя ними особисто та їхніми учнями (студентами, аспірантами, пошукачами), розроблені нові високоефективні підходи до вирішення конкретних актуальних проблем нафтогазової геології.

При кафедрі відкрито аспірантуру, якою керують доцент, доктор геологічних наук С.С. Куровець та доцент, кандидат геологічних наук М.І. Манюк. Працює спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Результати наукових розробок вчених кафедри успішно використовуються в нафтогазовій промисловості України та в навчальному процесі університету. За вагомий внесок в розвиток наукових досліджень нафтогазоносності надр України професор Маєвський Б.Й. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. До наукових розробок постійно залучаються студенти, які працюють у наукових гуртках при кафедрі та при виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт. З цією метою на кафедрі функціонує “Комплексна студентська науково-дослідна лабораторія з проблем нафтогазопошукової геохімії”.

Кафедра розвиває наукові, навчально-методичні та ділові міжнародні зв'язки із навчальними закладами, науково-дослідними і виробничими організаціями зарубіжних країн – Франції, Польщі, Росії, Білорусі тощо.

Працівники кафедри проводять науково-дослідні роботи згідно плану затвердженої держбюджетної тематики: “Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності надр України».

Наукові дослідження проводяться за такими напрямами:

– дослідження  теоретичних і прикладних проблем геології та геохімії нафти і газу;

– уточнення геологічної будови та наукове обґрунтування перспектив нафтогазоносності осадових басейнів і локальних об’єктів;

– наукове обґрунтування впливу тріщинуватості порід-колекторів на нафтогазоносність локальних структур та продуктивність свердловин; 

– дослідження пустотного простору порід-колекторів локальних об’єктів і характеру їх нафтонасичення;

– комп’ютерні технології в геологорозвідувальному процесі на нафту і газ.

 

сланець2печера