Практика студентів

Додаткова інформація

Бакалаврат:

·Методичні вказівки «Загально-екологічна навчальна практика»; 

·Методичні вказівки «Ландшафтно-екологічна практика»; 

·Методичні вказівки «Виробнича практика»

·Методичні вказівки «Переддипломна практика»

·Методичні вказівки «Бакалаврська робота»

Магістратура:

·Методичні вказівки «Виробнича практика»

·Методичні вказівки «Переддипломна практика»

·Методичні вказівки «Магістерська робота»

З переліком  баз практики можна ознайомитись на сайті навчального відділу ІФНТУНГ 
в розділі 14 Практична підготовка здобувачів

Загально екологічна навчальна практика

В Дністровське БУВР завітали студенти спеціальності "Екологія" та спеціальності "Технологія захисту навколишнього середовища" Інституту природничих наук і туризму Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу для ознайомлення з методикою роботи лабораторії моніторингу вод Західного регіону.

Під час екскурсійного заняття очільниця лабораторії Марія Засідко розповіла студентам про особливості сучасної лабораторії моніторингу вод. Зокрема вона зауважила, що новітнє лабораторне обладнання дозволило збільшити перелік показників для виконання вимірювань забруднюючих речовин з числа пріоритетних та специфічних для басейну з метою визначення хімічного стану масивів поверхневих вод.

А відтак лабораторія моніторингу вод Західного регіону має більш потужні функціональні можливості для дослідження українських водойм за новими європейськими стандартами та моніторингу реальних загроз і потенційних ризиків у сфері екологічної безпеки вод на Заході України.

Окрім того, Марія Засідко наголосила, що лабораторія визначає стан поверхневих водних ресурсів не тільки басейну Дністра, але й басейнів Вісли та Дунаю.

Студенти мали можливість на практиці ознайомитись з процесом підготовки проб води до дослідження та визначення шкідливих елементів на сучасному обладнанні.

Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи

Розпочалася загально-екологічна навчальна практика студентів групи ЕКО-20-1 та ТЗ-20-1 із вступного ознайомчого заняття, яке провели представники Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області. Студенти отримали інформацію щодо необхідності дотримання правил техніки безпеки при проведенні лабораторних, польових досліджень та перебуванні в науково-дослідницьких організаціях.

Студенти-екологи Студенти-екологи

Завершилася загально-екологічна навчальна практика студентів першого курсу групи ЕКО-20-1! Проведено біомоніторингові дослідження зелених зон Івано-Франківська, екскурсійні ознайомчі заняття у лабораторіях Дністровського басейнового управління водних ресурсів, Центрі інноваційного розвитку, містечку "Нова енергія" та геологічному музеї Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, здійснено виїзд до Карпатського національного парку в м. Яремче.

Студенти-екологи Студенти-екологи Зображення видалено. Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи

 

Ландшафтно-екологічної навчальної практики

На базі Дністровського протипаводкового полігону проходять практику студенти другого курсу навчання.   

Мета ландшафтно-екологічної навчальної практики - ознайомлення студентів з об’єктами досліджень (ландшафтами), формування знань та навичок, необхідних для дослідження факторів негативного впливу та антропогенного навантаження на ландшафти, ландшафтного картографування та оцінки екологічного стану ландшафтів, обґрунтування шляхів поліпшення стану навколишнього середовища.

Завдання ландшафтно-екологічної практики:

- дослідження екологічного стану компонентів ландшафту (гірські породи, кліматичні та гідрологічні умови, грунти, рослинний та тваринний світ) на рівні фацій, урочищ місцевостей;

- дослідження умов, закономірностей формування та динаміки екологічних ситуацій в межах окремих природних територіальних комплексів і басейнів річок;

- картографування екологічного стану природних територіальних комплексів (ландшафтів);

- проведення інвентаризації джерел забруднення та складання відповідних інвентаризаційних картографічних матеріалів;

- класифікація джерел та видів техногенного впливу;

- картографування ареалів забруднення та екологічного стану ландшафтів;

- оцінка екологічної ситуації на території дослідження.

Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологиСтуденти-екологиСтуденти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологиСтуденти-екологи Студенти-екологи Студенти-екологи  Студенти-екологи