Історія

Додаткова інформація
Історія
  • 1991 – На навчання в Івано-Франківський інститут нафти і газу прибули перші студенти-іноземці. Це були четверо громадян Індії, а незабаром ще сім громадян Пакистану стали слухачами підготовчого відділення. Організацією навчання іноземних студентів займався проректор інституту, доцент, канд. г-м. н. В.П.Степанюк. Значний внесок у підготовку перших слухачів зробили доцент кафедри іноземних мов О. О. Скорик, викладачі кафедри української мови А.В.Заячківська та Н.Ф.Будуйкевич. Це вони, окрім вивчення мови, ознайомлювали перших студентів-іноземців університету з культурою України, організовували екскурсії в історичні місця західних регіонів, допомогли їм адаптуватися і продовжити навчання на основних факультетах;
  • 1992 – Навчання іноземних громадян у ВНЗ України було переведено на контрактну основу;
  • 1995 – В Івано-Франківському технічному університеті нафти і газу був організований відділ міжнародних зв’язків, який очолив проректор з міжнародної діяльності, доцент кафедри нафтового обладнання, к.т.н. Ю. І. Порайко. Його помічниками по роботі зі студентами-іноземцями стали доцент кафедри розробки нафтових і газових родовищ, к.т.н. Р. М. Попадюк та начальник паспортного столу М. С. Лилак. Значний внесок у підготовку студентів-іноземців нафтогазових спеціальностей вніс професорсько-викладацький склад кафедр розробки нафтових і газових родовищ та буріння: Р. М. Кондрат, Р. М. Попадюк, Я. С. Коцкулич, В. С. Бойко та ін;
  • 2002–2006 – Деканат факультету навчання іноземних студентів очолив М. П. Возняк, к.т.н., доцент кафедри транспорту і зберігання нафти і газу. У цей період тут навчалися студенти-іноземці з таких країн, як В’єтнам, Болгарія, Екваторіальна Гвінея та ін;
  • 2006–2008 – Посаду декана факультету навчання іноземних студентів обіймав В.П. Лісафін – к. т. н., доцент кафедри транспорту і зберігання нафти і газу;
  • 2008–2013 – Посаду декана факультету навчання іноземних студентів обіймав О.Р. Кондрат, к.т.н., професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ;
  • 2011 – Для кращої адаптації іноземних студентів створено відділення підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади, яке очолив О.Є.Федоров, к.т.н., доцент кафедри загальної та прикладної фізики;
  • 2013 – Згідно з ухвалою Вченої ради ІФНТУНГ та наказом ректора факультет навчання іноземних студентів ліквідовано та створено Центр організації навчання іноземних студентів (ЦОНІС). На той час в ІФНТУНГ здобували вищу освіту студенти із 37 країн Азії та Африки. Очолювала підрозділ к. пед.н., доцент кафедри філології та перекладу Малик Г.Д.;
  • 2018 - Враховуючи результати вивчення позитивного досвіду організації міжнародної співпраці в університеті та в інших закладах вищої освіти України, підвищення ефективності роботи з міжнародної науково-технічної й освітньої співпраці, підготовки іноземних громадян до вступу і навчання в ІФНТУНГ, наказом ректора створено Центр міжнародної освіти (ЦМО), до складу якого увійшли чотири структурних підрозділи: Підготовче відділення для іноземних громадян, Відділ супроводу навчального процесу, Відділення навчання іноземних громадян та Відділ з мігаційних та соціально-побутових питань. Виконуючим обов'язки директора ЦМО призначено доцента кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики, к.ф.-м.н. Григоришина О.М.