Підприємництво та маркетинг: навчання через гру

Можливості використання ігрових стратегій для покращення навчання знаходиться у ґрунтовній розробці викладачів кафедри підприємництва та маркетингу Інституту економіки та менеджменту. Вони вбачають суттєві переваги використання ігрових елементів та застосування ігрових стратегій як для покращення навчання, підвищення його привабливості, самостійного опанування матеріалу, так і в межсесійний період, незалежно від рівня здобувача: бакалавра, магістра чи2 доктора філософії.

3Спостереження за студентською аудиторією під час війни свідчать, що у здобувачів, які відчувають пригнічення, напруження, стрес, відчувають труднощі з концентрацією, ці явища знімаються під час інноваційної гри з визначеними навчальними цілями та завданнями. Це неодноразово підтверджували викладачі кафедри підприємництва та маркетингу.

Команда інноваторів кафедри ПіМ самостійно розробила низку відповідних гейм-елементів та механіки, які відповідають особливостям цільової аудиторії, дозволяють за завершеними курсами освітніх компонентів систематизувати та актуалізувати набуті знання, генерувати нові ідеї, а також сприяють посиленню креативного мислення та самоконтролю, концентрації на завданні та пунктуальності, спонукають приймати на себе нові ролі без ризику, взаємодії з інвесторами, партнерами, клієнтами, конкурентами, до швидкої реакції та якості даних при ухваленні рішень, в т.ч. маркетингових.

1Геймізація навчання  розкриває творчі здібності людини, її вміння працювати у команді, допомагає підготуватися до реалій4 професійного життя. Під час ігрової діяльності здобувачі не відчувають великої відповідальності до оцінювання або психологічного тиску, тривожності, і знання засвоюються у невимушеній формі. Саме тому, вважають викладачі кафедри підприємництва та маркетингу під керівництвом завідувачки кафедри ПіМ, проф. Ірини ПЕРЕВОЗОВОЇ, ігрові методи є одним із найефективніших способів у засвоєнні нової інформації та повторі вивченої та відповідають потребам «розширення можливостей для здобуття вищої освіти» (ст.3 Закону України «Про вищу освіту»).

Зовсім нещодавно чергові напрацювання викладачів вийшли на фінальну стадію: відбулась апробація гри після вивчення предмету «Логіка та етика професійних суджень в маркетингу» освітнього рівня «магістр» (керівник курсу –  проф. Ірина ПЕРЕВОЗОВА, гарант програми – доц. Христина ОБЕЛЬНИЦЬКА) за участю доцентів Надії ДАЛЯК, Юлії НЕМІШ, Оксани ВАСИЛИК,  асистента Тетяни ЖАРСЬКОЇ, а також запрошеного стейкхолдера.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5