Співпраця з румунськими партнерами задля взаємовигідних освітніх та наукових процесів

У рамках міжнародного співробітництва задля підготовки висококваліфікованих спеціалістів сьогодні вперше підписано  Угоду про співробітництво в галузі науково-педагогічної діяльності між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу і новим румунським партнером – Університетом Бабеша-Бойяї у Клуж-Напоці (Румунія).

Підписанти договору – ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик та ректор Університету Бабеш-Боляй у Клуж-Напоці Даніель Девід, вважають, що співпраця суттєво вплине на2 підвищення рівня професійної підготовки науково-педагогічних працівників, а також студентів, слухачів, аспірантів та докторантів закладів вищої освіти з урахуванням євроінтеграційного курсу розвитку України та університету, зокрема.

Метою цієї Угоди є здійснення різноманітних форм співробітництва між сторонами в галузі наукової, дидактичної та педагогічної діяльності, обміну студентами, аспірантами, докторантами та науково-педагогічними працівниками, стажування, а також розширення дружніх стосунки.

1Серед напрямів співробітництва:

- Проведення спільних наукових досліджень з питань транскордонного співробітництва, європейської інтеграції, суспільно-політичних процесів, економічного розвитку та обмін фахівцями в цій галузі;

- Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо;

- Проведення двосторонніх консультацій з питань виконання цієї Угоди та подальшої співпраці;

- Публікація статей у наукових виданнях та спільних наукових розробок;

- Обмін науковою, навчально-методичною літературою та статистичною інформацією на умовах, визначених авторським правом;4

- Обмін досвідом організації навчально-виховного процесу;

- Обмін студентами, слухачами, аспірантами, докторантами та науково-педагогічними працівниками в рамках стажування.

3Під час обговорення положень Угоди та її підписання був присутній також директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук. Адже Угода передбачає співробітництво у сфері державного управління  з урахуванням адаптації системи державного управління та управління України до стандартів Європейського Союзу та активної участі Румунії у підтримці євроінтеграційного курсу України. Крім того, планується впроваджувати в навчальний процес інноваційні технології підготовки фахівців для державного управління та адміністрування.

Цікавою була зустріч на факультеті європейських студій, де йшла зацікавлена розмова про дотичні напрямки роботи в рамках міжнародних проєктів по створенню Транснаціональної інноваційної системи Карпатського Єврорегіону; логістичного Хабу спільної діяльності та розвитку країн Східної Європи; впровадження моделі 3S-лідерства у публічному управлінні та інші теми ймовірної співпраці.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4