Матеріально-технічне забезпечення

 


В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) створено  матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на належному рівні освітню та наукову діяльність.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" здебільшого здійснюється у головному та першому корпусах університету.

 

 

 

 

 

 

06

07

08

09

10

Студенти та викладачі університету, залучені до підготовки за спеціальністю "Менеджмент", користуються послугами Інтернету та електронної пошти. До мережі Інтернет підключено бібліотеку, усі структурні підрозділи і навчальні класи з ПЕОМ. Для потреб викладачів обладнано викладацьку  кафедри менеджменту та адміністрування.

Основний масив навчальної, методичної та наукової літератури, періодичних видань сконцентрований у науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Загальний бібліотечний фонд, який використовується у процесі підготовки фахівців з менеджменту, налічує понад 4,5 тис. екземплярів літератури більш як 350 найменувань. Для пошуку необхідних джерел студенти мають змогу користуватися як традиційним бібліотечним каталогом, так і електронним за допомогою мережі Інтернет. 

У навчальному процесі також використовуються матеріали збірників та журналів, включених до чинного переліку фахових наукових видань з менеджменту.

Створено належні умови для фізичного розвитку та занять спортом. До послуг студентів – спортивно-оздоровчий комплекс, де функціонують 3 спортзали, плавальний басейн, легкоатлетичний манеж. Є лижна база. Більшість культурно-просвітницьких заходів в університеті відбуваються в актовій залі на 400 місць.

Більш детальна інформація про матеріально-технічне забезпечення ІФНТУНГ міститься за посиланням.