Моніторинг якості освітньої програми "Геоінформаційні системи і технології"

Днями відбулося розширене засідання кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики у формі круглого столу, на яке були додатково запрошені в. о. директора Державного підприємства "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", Любомир Чорнописький, а також студенти-магістри групи ГЗІм-22-1, Іванна Базюк та Віталій Олексюк. 

Головною метою проведення засідання був аналіз результатів моніторингу змісту ОП "Геоінформаційні системи і технології". Здійснення постійного моніторингу змісту вищої освіти полягає у періодичному аналізі та перегляді освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності нагальним вимогам ринку праці й потребам здобувачів вищої освіти. Адже, щоб залишатися цікавими для споживачів освітніх послуг, необхідне постійне удосконалення.

Важливим інструментом моніторингу є анкетування стейкхолдерів. За словами гаранта ОП, Давибіди Лідії, яка доповіла прорезультати анонімних опитувань студентів і випускників, загалом студенти високо оцінюють якість викладання дисциплін, рівень володіння навчальним матеріалом викладачів, що забезпечують освітні компоненти цієї ОП, методи викладання, які застосовуються. Здобувачі також підтвердили можливість вільного вибору навчальних дисциплін в межах ОП, вільний доступ до електронних ресурсів та кваліфіковану допомогу працівників деканату в процесі навчання.

Цікаво було отримати результати анкетування випускників 2017-2022 рр. щодо особливостей, урахування тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, регіональний контекст при реалізації даної освітньої програми, а також окремі рекомендації щодо її покращення від 8 випускників 2017-2022 рр. Слід відзначити отримані рекомендації щодо дисциплін, які на думку окремих випускників, потрібно включити в програму (Artificial Intelligence, Дистанційне зондування Землі та аерокосмічний моніторинг, Обробка отриманих даних з БПЛА), а також  розширення викладання англійською мовою і кількості дисциплін, пов’язаних із інформаційними технологіями. 

Результати опитувань, отримані щодо окремих дисциплін, передані НПП, що забезпечують їх викладання. Відповідно, рекомендовано викладачам, врахувати їх під час перегляду і оновлення робочих програм.

Додатково, запрошені на засідання кафедри студенти- магістри першого курсу мали можливість висловити свої пропозиції для покращення змісту окремих дисциплін та освітньої програми загалом. Слід відзначити, що бачення здобувачів тісно корелює із зауваженнями представника роботодавців, Любомира Чорнописького, оскільки в першу чергу стосуються розвитку так званих "м'яких навичок". Зокрема, було запропоновано при вивченні фахових дисциплін, де це можливо і доцільно, надавати завдання у вигляді групових проектів із реальними ГІС-задачами, щоб студенти могли співпрацювати, обмінюватися досвідом та розвивати навички командної роботи.

Врахування думки як викладачів, так і здобувачів, роботодавців, а також випускників освітньої програми дозволить не тільки йти в ногу з часом, але й випереджати його, готувати конкурентноспроможних фахівців для сучасного ринку праці.

  • 1

ОСТАННІ НОВИНИ

На думку фахівця