Захист дисертації


23 квітня 2021 року в спеціалізованій вченій раді К 20.052.07 відбувся захист дисертації Брич Лесі Володимирівни «Механізми державного управління розвитком соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічного врядування України». У науковому дослідженні обґрунтовано концептуальну трирівневу модель розвитку соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічної влади, що відрізняється синергетичною єдністю інституційного, комунікаційного й інтроперсонального рівнів та включає комплекс механізмів організаційно-правового, соціально-психологічного та мотиваційно-операційного характеру.
За результатами захисту члени спецради одноголосно присудили Брич Лесі Володимирівні науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.


 

  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08