Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера

Оскільки кафедра КМВ є єдиною в регіоні, яка забезпечує підготовку
інженерів- механіків в галузі знань «Механічна інженерія», випускники нашої
кафедри працюють практично на всіх регіональних промислових
підприємствах. Тому співробітники кафедри здійснюють постійну комунікацію
з виробництвом для вдосконалення освітньої програми «Прикладна механіка»
відповідно до потреб стейкхолдерів. Наповнення навчально- методичних
комплексів дисциплін враховує інноваційну діяльність підприємств для
професійної зацікавленості студентства та результативності їх навчання. З цією
метою проводяться зустрічі, семінари та конференції за участю роботодавців та
здобувачів освіти.
19 листопада 2021р. за ініціативою кафедри КМВ відбулася відкрита онлайн-
лекція на тему: "Промислова логістика", яку прочитала керівник відділу
логістики ТОВ LEONI Ірина Когут для студентів груп ПМЗм-21-1, ПМКм-21-1,
ПМ-18кмв, ПМІ-19-1.На занятті викладено суть і порядок використання
логістичних дефініцій більшості структурних підрозділів такого масштабного
підприємства, як LEONI, та у відповідях на запитання розгорнуто пояснено про
існуючі ризики у логістичних ланцюгах.
Такі заходи покращують навчальний процес та надають більших можливостей
нашим майбутнім випускникам для працевлаштування за фахом та в суміжних
галузях, зокрема, в логістиці.

 

Назад до Кафедра комп’ютеризованого машинобудування

*

  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера
  • Онлайн - лекція на тему "Промислова логістика" від стейкхолдера