Науковий форум фахівців про перспективи нарощування ресурсної бази в нафтогазовій галузі

Це питання стоїть у фокусі Міжнародної науково-технічної конференції, що стартувала сьогодні в Івано-Франківському національному технічному унверситеті нафти газу на базі Інституту природничих наук і туризму за організації Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Державної служби геології та надр України, НАК «Нафтогаз України»,
ДТЕК Нафтогаз, НАК «Надра України», ДГП «Укргеофізика», Державної комісії України по запасах корисних копалин, Спілки геологів України та ІФНТУНГ.

Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази», яка відбувається в рамках відзначення 75-річчя кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, є не лише підсумком наукових та освітніх здобутків ІФНТУНГ у цій царині, але й авторитетним науковим форумом з обговорення, обміну досвідом у питаннях забезпечення ефективного та збалансованого використання природних ресурсів України, відкриття нових родовищ, встановлення прозорих та зрозумілих правил користування надрами для всіх зацікавлених сторін, залучення приватних інвестицій у геологорозвідку та надра користування, а також встановлення ефективного контролю за діяльністю надрокористувачів.

«Адже успішний розвиток економіки держави залежить від стабільного поповнення ресурсної бази та підготовки висококваліфікованих кадрів, які будуть забезпечувати нарощування тих ресурсів, якими сьогодні користується людство, – наголосив у вітальному слові проректор з наукової роботи ІФНТУНГ Ігор Чудик, який відкрив Пленарне засідання. – Розвиток геологічної галузі неможливий без участі молоді та участі науки. І університет наполегливо працює у цих напрямах. І студенти, і науковці-геологи мають великі можливості для навчання, дослідження, практик та стажувань як в Україні, так і за кордоном. І попри те, що сьогодні активно запроваджуються альтернативні джерела енергії, нафта і газ все ще залишатиметься основним енергетичним потенціалом багатьох країн та буде невід’ємною складовою хімічної та інших галузей промисловості. Тож геологія залишатиметься затребуваною на ринку праці та працюватиме на благо держави».

Учасникам конференції презентували діяльність кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ за 75 років (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Куровець.  Презентація охопила не лише історичний екскурс та завершені напрацювання кафедри, але й освітнє та наукове сьогодення й плани на майбутнє. І масштабність діяльності кафедри дійсно вражають.

1 2 3 4 5 6

На Пленарному засіданні виступила також Голова правління  ГО «Спілка геологів України» Ганна Лівенцева з доповіддю-презентацією «Спілці геологів України – 20». Велика увага була зосереджена на участі в міжнародних проєктах. Присутні мали можливість познайомитись з новим гендерним проєктом ГО – «ENGIE», який заохочує дівчат до вивчення геологічних наук та інженерії (адже, не секрет, що геологія все ще утримує першість серед «чоловічих» спеціальностей) та спонукає до системної роботи з учнівською молоддю. Ну й родзинкою стала інформація про Європейську ніч дослідників, в якій Україна ще не бере повноцінної участі. Але для того й існують наукові конференції, щоб розширювати співпрацю та втілювати нові ініціативи.

7 8 9 10

Важливе питання щодо геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин в Україні  підняв у своїй доповіді Голова Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) Георгій Рудько. Доповідач фахово представив концепцію державної геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, наявний державний фонд надр України, оцінку запасів і ресурсів твердих корисних копалин відповідно до вимог різних класифікацій.

11 12 13 14​​​​​​​

Детальніше теми обговорюються з 11.00  на секційних засіданнях:

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу, нетрадиційні джерела вуглеводнів.

Секція 2. Геофізика промислова та розвідувальна, геоінформаційні системи.

Секція 3. Нафтогазова інженерія (буріння свердловин, видобування та транспортування нафти і газу, нафтогазове обладнання);

Секція 4. Загальна та регіональна геологія осадових басейнів.

Секція 5. Геолого-економічна оцінка та моделювання родовищ корисних копалин.

Секція 6. Гідрогеологія, інженерна геологія, геоекологія та екологічна безпека.

Секція 7. Актуальні питання нафтогазової енергетики та підготовка кадрів.

​​​​​​​

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5