Міжнародний день освіти: освітні можливості ІФНТУНГ заради сталого розвитку

24 січня 2022 року світова спільнота вчетверте відзначає Міжнародний день освіти, проголошений у 2018 році Організацією Об’єднаних Націй для відзначення ролі освіти для миру та розвитку.  Прийнявши Порядок денний на період до 2030 року, світова спільнота визнала той факт, що освіта є ключовим фактором у досягненні всіх 17 цілей сталого розвитку. А Ціль 4, зокрема, передбачає забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти, заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх.

Українська науково-освітянська громадськість приєднується до відзначення Міжнародного дня освіти і розглядає його в контексті формування орієнтирів стосовно визначення та корегування освітньої політики як на загальнодержавному рівні, так і у європейському та міжнародному вимірах. Також День освіти спонукає звірити стратегічні завдання та пріоритети для української науки, економіки, культури, освіти.

В Україні є чітке розуміння того, що освіта – це не просто можливість, а право кожної людини. Всі люди на Землі повинні мати можливість на отримання цього суспільного блага, а відповідальність за надання такої можливості лежить на державі та державних структурах. Тільки якісна освіта допоможе викорінити бідність, побороти неграмотність та отримати засоби для достойного життя. Освічені люди мають змогу влаштуватися на хорошу роботу та підвищити свій соціальний рівень. Освіта сприяє економічному розвитку родини та суспільства, а також розв’язанню багатьох соціальних проблем.

2Університетській спільноті важливо знати і розуміти, що ІФНТУНГ є важливою ланкою у сфері якісної освіти, яку університет3 пропонує не лише на вітчизняному ринку освіти, але й на міжнародному. Ось уже 55 років університет реалізує важливі освітні й наукові проєкти у співтоваристві з іноземними партнерами, а наші студенти представляють географію цілого світу. Випускники ІФНТУНГ, яких близько 60 тисяч, успішно працюють на всіх континентах в різних країнах. Численні проекти університету – гендерна ініціатива «Успіх у бізнесі», «Основи комп’ютерної грамотності для людей похилого віку»,  «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» – програма перепідготовки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей за різними спеціальностями  тощо – передбачають доступність до освіти для людей різних вікових та майнових категорій заради їхнього постійного розвитку, самовдосконалення та соціальної адаптації.

 #швидше_вище_сильніше #ІФНТУНГ_55

Довідково. ООН зазначає, що освіта є правом кожної людини, вона дає змогу забезпечити добробут у майбутньому. Однак близько 265 млн дітей і підлітків й досі не мають змоги піти до навчального закладу або закінчити школу. Започаткувавши цей День, держави-члени ООН наголосили на важливості рівноцінної за якістю освіти на всіх рівнях. Усі люди повинні мати можливість для продовження освіти протягом усього життя. Це допомагало б їм набувати необхідних знань та навичок і дозволяло брати повноцінну участь у житті суспільства та робити внесок у забезпечення сталого розвитку. ООН закликає активізувати співробітництво та міжнародну солідарність, щоб освіта та навчання впродовж усього життя посіла центральне місце в процесі відновлення і перетворення в більш інклюзивні, безпечні і стійкі суспільства.

Україна посідає 9 місце в світі за рівнем грамотності, цей показник визначається у відсотках та становить 99,8% для нашої країни. Що стосується індексу рівня освіти, то тут Україна знаходиться 48-ю у списку країн.

 

 

 

  • 4
  • 5