НАЗЯВО оголошує донабір експертів з числа науково-педагогічних, наукових працівників

-

 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголосило конкурсний донабір експертів з акредитації освітніх програм за певними спеціальностями/спеціалізаціями.

З метою забезпечення якісної експертизи та оцінки освітніх програм Національне агентство вже затвердило 2000 експертів з числа науково-педагогічних працівників та 640 експертів з числа здобувачів вищої освіти (станом на 21.10.2020) у відповідний реєстр. Задля забезпечення наявності кваліфікованих експертів зі всіх спеціальностей оголошується додатковий конкурсний донабір експертів з переліку спеціальностей (де одна з цих спеціальностей є провідною/основною для кандидата):

14 – Середня освіта (музичне мистецтво)
14 – Середня освіта (образотворче мистецтво)
14 – Середня освіта (фізичне виховання)
16 – Спеціальна освіта
17 – Фізична культура і спорт
21 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
22 – Дизайн
23 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
24 – Хореографія
25 – Музичне мистецтво
26 – Сценічне мистецтво
27 – Музеєзнавство, пам’яткознавство
31 – Релігієзнавство
34 – Культурологія
41 – Богослов’я
52 – Політологія
61 – Журналістика
91 – Біологія
104 – Фізика та астрономія
111 – Математика
124 – Системний аналіз
125 – Кібербезпека
132 – Матеріалознавство

135 – Суднобудування
142 – Енергетичне машинобудування
143 – Атомна енергетика

144 – Теплоенергетика
145 – Гідроенергетика
153 – Мікро- та наносистемна техніка
173 – Авіоніка
185 – Нафтогазова інженерія та технології
191 – Архітектура та містобудування
202 – Захист і карантин рослин
205 – Лісове господарство
206 – Садово-паркове господарство
221 – Стоматологія
222 – Медицина
223 – Медсестринство
227 – Фізична терапія, ерготерапія
228 – Педіатрія
229 – Громадське здоров’я
232 – Соціальне забезпечення
252 – Безпека державного кордону
256 – Національна безпека
261 – Пожежна безпека
263 – Цивільна безпека
271 – Річковий та морський транспорт
291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

 Детальніше про етапи відбору та формування реєстру експертів, опис роботи експерта на сайті НАЗЯВО


Заявки-анкети приймаються до 29 листопада 2020 року шляхом заповнення відповідної заявки в електронному вигляді.

​​​​​​​Запрошуємо вас робити покращення та зміни вищої освіти разом!