«Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів»: I Міжнародна науково-практична конференція (он-лайн)

-

Шановні колеги!

​​​​​​​Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  І Міжнародної науково-практичної конференції      «Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів», яка відбудеться 07-08 квітня 2021 року на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

До участі в конференції запрошуються вчені, фахівці, експерти у галузі управління та адміністрування, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, студенти.

Мета конференції: всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку менеджменту в умовах сучасних викликів на основі створення он-лайн платформи- коворкінгу, яка дозволить розширити знання щодо застосування сучасних технологій управління з урахуванням сучасних тенденцій розвитку, сприятиме обміну досвідом, практиками партнерства, пошуку та обговоренню напрямів можливої співпраці, а також особистісному та професійному розвитку учасників конференції.

 Тематичні напрями роботи конференції:

1. Новітні концепції менеджменту: теорія і практика.

2. Менеджмент у галузі: особливості, виклики, проблеми та шляхи їх вирішення у різних галузях і сферах управлінської діяльності.

3. Стратегічний менеджмент в умовах змін.

4. Проєктний менеджмент як інструмент гнучкості в управлінні.

5. Публічний та адміністративний менеджмент - від самоорганізації до успішної громади і ефективної економіки.

6. Лідерство в умовах сучасних викликів (глобальне потепління, цифровізація, COVID-19 тощо).

7. Менеджмент у вищій школі: тенденції, виклики, проблеми, перспективи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Інформаційний лист конференції з вимогами до оформлення тез доповідей та телефонами для довідок

1