Загальна інформація


Кафедра державного управління (з 2011 року кафедра мала назву «кафедра державного управління та місцевого самоврядування») створена 2 січня 2001 року. В січні 2017 року кафедру перейменовано в кафедру публічного управління та адміністрування. Кафедра є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ.

Завідувачами кафедри публічного управління та адміністрування в різний період були: Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко.

Сьогодні на кафедрі працює двадцять штатних викладачів. Серед них: сім докторів наук, професорів: Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко, О.С. Шаптала, Т.О. Бутирська, О.В. Молодцов, М.С. Орлів,  В.І. Остап`як; дванадцять кандидатів наук, доцентів: А.В. Мазак, В.М. Кушнірюк, Н.П. Струк, В.І. Малімон, М.П. Баран, Я.І. Арабчук, Б.В. Гречаник, І.Д. Озьмінська, Л.С. Мосора, М.О. Красій, О.І. Серняк, Х.І. Федорищак; один доцент О.Р. Гончарук.

За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають: троє  докторів наук, професорів: О.М. Сич (голова Івано-Франківської обласної ради), С.В. Онищук (заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації), С.М. Дерев`янко, десять кандидатів наук, доцентів: О.В. Білоцький, Б.Л. Гривнак, М.В. Штогрин, В.І. Павлик, Л.І. Демчина, В.М. Тимків, Л.Ю. Бурківська, Н.Б. Косаревич (начальник відділу з питань бюджету та обласних програм Івано-Франківської обласної ради), Р.М. Бойчук (в.о. начальника управління електронних сервісів ГУ ДПС в Івано-Франківській області); Р.О. П`ятківський; два викладачі: А.О. Мельничук (начальник відділу управління персоналом Івано-Франківської обласної державної адміністрації), В.Д. Мельник.

Кафедра більше десяти років здійснює підвищення кваліфікації державних службовців. Зокрема, у 2012-2020 рр. викладачі кафедри були залучені до проведення семінарів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  з питань запобігання корупції, реалізації державної гендерної політки, управління персоналом, управління змінами, взаємодії державних службовців з громадськістю.

У жовтні 2010 року відповідно до наказу ВАК № 658 у закладі вищої освіти утворено спеціалізовану вчену раду з правом захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління. За період існування спецради захищено 46 кандидатських дисертацій.

З 2010 року на базі кафедри публічного управління та адміністрування функціонує аспірантура за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління, а у 2016 році розпочато підготовку докторів філософії за спеціальністю 281  «Публічне управління та адміністрування». Сьогодні на денній та заочній формах навчання в аспірантурі навчаються 5 аспірантів.

З 2001 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за ОР «Магістр» спеціальність «Публічне управління та адміністрування» й щороку набирає майже 100 слухачів за державним замовленням. Процес підготовки магістрів включає час безпосереднього навчання, стажування, державної атестації та підготовки магістерської роботи.

З 2017 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за ОР «Бакалавр» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Викладачами кафедри забезпечено навчальні програми з усіх навчальних дисциплін. Підготовлені методичні матеріали для студентів з питань написання курсових та магістерських робіт.

З 2019 р. на базі кафедри спільно з обласною радою для учнів 10-11 класів проводиться обласна учнівська олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління. Переможці олімпіади мають право навчатися в університеті за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за кошти обласного бюджету.