Розклади

Розклади

Заліково-екзаменаційна сесія

на період з 23 жовтняя 2023 р. по 27 жовтня 2023 р

 

Розклад група ІС-22-ІПО (029. "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ОПП "Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації")

Розклад група ЕК-22-ІПО, ЕКмз-22-2  ( 051." Економіка")( ОПП «Бізнес економіка»).

Розклад група ОП-ІПО-22 (071) "Облік і оподаткування") (ОПП "Облік і оподаткування")

Розклад занять група ФН-22-ІПО (072." Фінанси, банківська справа та страхування")

Розклад група МН-ІПО-22(073. "Менеджмент")

Розклад занять група ПТ-22-ІПО ( 076. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")

Розклад група ЕКО-ІПО-22 (101. "Екологія")

Розклад занять групи НЗГ-22-ІПО (103."Геологія нафти і газу").

Розклад група НЗФ-22-ІПО (103. "Науки про Землю" ОПП «Геофізика»)

Розклад група ІПЗ-22-ІПО (121. "Інженерія програмного забезпечення" (ОПП «Інженерія програмного забезпечення»)

Розклад групи КІ 1,5-22-ІПО (123. "Компютерна інженерія")

Розклад занять група ПМЗ-22-ІПО  (131. "Прикладна механіка")( ОПП «Зварювання та споріднені технології»)

Розклад занять група ПМК-22-ІПО (131. "Прикладна механіка") (ОПП "Компютеризовані і роботизовані технології машинобудування")

Розклад занять групи ЕТС-22-ІПО ( 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Розклад занять групи ЕТМ-22-ІПО  ( 141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) ( "Енергетичний менеджемент") 

Розклад група АКП-ІПО-22 (151."Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " (ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології")

Розклад занять групи МТТ-22-ІПО  (152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”)

Розклад занять групи ГР-22-ІПО-( 184.Гірництво) (ОПП Буріння нафтових і газових свердловин")

Розклад занять групи НБ-22-ІПО (185."Нафтогазова інженерія та технології") (ОПП «Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин»)

Розклад занять групи НІП-22-ІПО ( 185. "Нафтогазова інженерія та технології "(ОПП«Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ»)

Розклад занять групи НІС-22-ІПО (185. "Нафтогазова інженерія та технології спеціалізація" (ОПП «Спорудження і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ»)

Розклад занять група НІВ-22-ІПО (185. «Нафтогазова інженерія та технології»)(ОПП «Видобування нафти і газу»)

Розклад занять групи НІО-22-ІПО (185. Нафтогазова інженерія та технології ")(ОПП «Обладнання нафтових і газових промислів»)

Розклад занять групи Б-ІПО-22(192."Будівництво та цивільна інженерія")

Розклад група ГЗГ1,5-22-ІПО (193. "Геодезія та землеустрій" (ОПП «Геодезія» )

Розклад група ГЗЗ1,5-22-ІПО (193. "Геодезія та землеустрій" (ОПП «Землеустрій та кадастр»)

Розклад група ГЗІ 1,5-22-ІПО (193. "Геодезія та землеустрій" (ОПП "Геоінформаційні системи і технології")

Розклад група ТУмз-22-1(242. "Туризм")

Розклад група АТ-22-ІПО (274 "Автомобільний транспорт")