22.10 - обговорення нової редакції Статуту ІФНТУНГ

На розгляд і надання пропозицій та зауважень внесено проєкт Статуту  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у новій редакції.

Нова редакція Статуту має бути розглянута та погоджена на засіданні Вченої ради університету, яке відбудеться 22 жовтня о 15.00.

Пропозиції і зауваження надсилати на електронну адресу: oleh.kvasnytsia@nung.edu.ua

Нова редакція Статуту ІФНТУНГ