МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Additional Information

Міжнародна діяльність ІФНТУНГ та зокрема за освітніми програмами 101-Екологія та 183-Технології захисту навколишнього середовища (усіх трьох освітніх рівнів вищої освіти) здійснюється за рядом напрямків:

Налагоджено зв'язки із закладами вищої освіти, організаціями та компаніями, серед яких провідне місце займають Технічний університет Клуж-Напока університетський центр Норд Бая-Маре (Румунія); університет Ріджайна (Канада); Гірничо-металургійна академія (м. Краків. Польща); Технічний університет (м. Дрезден, Німеччина); університет Саскатун (Канада).

Закордонні практики студенти в основному проходять по лінії ІАЕSТЕ та АІЕSЕС. У рамках проходження практик по лінії цих асоціацій студенти стажуються у Польщі, Чехії, Німеччині, Греції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Австрії, Туреччині, Югославії, Хорватії, Англії.

Щороку університет приймає іноземних студентів для проходження практик по лінії згаданих вище організацій. По лінії АІЕSЕС близько 100 українських і закордонних студентів мають можливість відвідати міжнародні конференції у таких країнах, як Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Бельгія та ін. Викладачі університету беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів, отримують гранти на стажування за кордоном. Професори та науковці беруть участь у різноманітних науково-технічних конференціях, семінарах, колоквіумах, що проходять у Швейцарії, Німеччині.

У 2011 році між ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташица (КГМА, Польща) укладена угода щодо навчання студентів-магістрів (в тому числі й екологів). По закінченню навчання таки студенти захищають магістерські роботи у присутності Україно-Польській екзаменаційній комісії. З 2011 року вже понад 80 магістрів-екологів успішно захистилися та отримали подвійний диплом КГМА та ІФНТУНГ.

У 2019 році на стажуванні у Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца (AGH, Польща) перебувало троє аспірантів кафедри екології – Христина Караванович (науковий керівник – проф. Я. О. Адаменко), Ольга Сидоренко та Андрій Зельманович (науковий керівник – проф. О. М. Мандрик).

Кафедра екології приймає активну участь у міжнародних наукових проєктах: 

 1. Українсько-Польський проєкт: «Відновлення високогірної обсерваторії на горі Піп Іван» (1996 р.), фінансування Варшавською політехнікою;
 2. проєкт ЮНЕСКО: «Трансформаційні процеси «Трансформаційні процеси в басейні Верхнього Дністра» (1997-2001 рр.), фінансування за рахунок Міністерства освіти, науки, досліджень і технологій ФРН;
 3. Українсько-Польський проєкт: «Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії» (1999-2001 рр.), фінансування: Радомська політехніка (Польща);
 4. Американсько-Український демонстраційний проєкт: «Оцінка впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища» (1999-2001 рр.), який виконувався при сприянні Агентства Міжнародного Розвитку США та Представництва ООН в Україні;
 5. Румунсько-Український проєкт FARE CREDO: «Обґрунтування міждержавного (білатерального) біосферного резервату «Гуцульські Альпи» (1999-2003 рр.), грант Європейського Союзу;
 6. Проєкт Україна-Програма розвитку ООН: «Оцінка впливів на навколишнє середовище будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС» (2000-2001 рр.), фінансування ПРООН в Україні;
 7. Інвестиційний проєкт Світового банку: «Діагноз міста» (2002 р.) фінансування Світового банку;
 8. Проєкт TACIS «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи Верховини» та Пілотний (демонстраційний) проєкт TACIS «Оцінка впливів антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерла та прилеглих територій» (2002-2003 рр.), фінансування ЄС;
 9. Польсько-Український проєкт: «Старуня – майбутній парк Льодовикового періоду» (2004 р.), фінансування польським науковим товариством «Геосфера»;
 10. Українсько-Шведський проєкт, Вуглецевого Фонду Корпорації Північних країн: «Уловлювання і використання попутного газу нафтових свердловин родовищ Кубаш-Луква і Майдан, розташованих поблизу села Міжгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області України» (2006-2007 рр.), фінансування Svenska Capital Oil AB, NEFCO;
 11. Румунсько-Український проєкт RUTEM: «Регіональний центр навчання у захисті навколишнього середовища, менеджменті та моніторингу» (2008-2009 рр.), грант ЄС;
 12. Проєкт Європейського банку реконструкції та розвитку: «Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки АЕС України» (2011 р.), фінансування ЄС;
 13. Румунсько-Українська транскордонна мережа «Проєкт управління ділянками, забрудненими нафтопродуктами - RoUaSoil» (HUSKROUA/1001/110, 2012-2014), Програма 2007-2013 Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ENPI CBC.
 14. Проєкт: «Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустановок на навколишнє середовище – CRIMIGE» (HUSKROUA/1702/6.1/0022, 2020-2022 рр.) ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2014-2020.

15. Проєкт: "Відновлення енергії з твердих побутових відходів з використанням технологій теплового перетворення в транскордонному регіоні (EnyMSW)" (HUSKROUA/1702/6.1/0015, 2019-2020р.р.) ENPI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 2014-2020.