Students

Additional Information

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 320 від 09.12.2020 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей.

Основні етапи вибору:
1) ознайомлення з процедурою вибору з 8.02 по 14.04. 2021 р.
2) голосування студентів за дисципліни з 15.04 по 01.05. 2021 р. шляхом подання паперових чи електронних заяв до дирекціїї "Інституту природничих наук і туризму".

ВИБІРКОВІ
блоки професійно орієнтованих дисциплін
 

для студентів спеціальностей "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища"

https://nung.edu.ua/department/kafedra-ekologii/vibirkovi-disciplini

 

для студентів спеціальності"Науки про Землю"

Анотації дисциплін Блок "Геологія нафти і газу"

https://nung.edu.ua/department/kafedra-geologii-ta-rozvidki-naftovikh-i…

Анотації дисциплін Блок "Геофізика"

https://nung.edu.ua/department/institut-prirodnichikh-nauk-i-turizmu/ka…

Анотації дисциплін Блок "Інженерна геологія та гідрогеологія"

https://nung.edu.ua/department/kafedra-zagalnoi-inzhenernoi-geologii-ta…

 

для студентів спеціальності "Туризм"

https://nung.edu.ua/department/kafedra-turizmu/opituvannya-zdobuvachiv-…