Department of Social Sciences

Завідувач кафедри - кандидат психологічних наук,
 доцент Кравченко Вікторія Юріївна

 

Address:

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ 76019, кім. 0-402

q

  Кафедра суспільних наук сьогодні є базовою складовою інституту гуманітарної підготовки та державного управління.

  Дана структурна одиниця утворена відповідно до наказу ректора ІФНТУНГ від 14.05.2018 р. №119 («Про внесення змін до структури університету») шляхом ліквідації трьох кафедр (кафедри соціальних комунікацій і права¸ кафедри філософії¸ кафедри історії та політології) і створення на їх основі кафедри суспільних наук.

      На сьогоднішній день на кафедрі функціює три секції: секція філософії, секція історії та політології, секція права.

      Кафедра суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу здійснює викладання дисциплін гуманітарного циклу для студентів усіх напрямів підготовки. До переліку дисциплін, які викладає кафедра входять: філософія, соціологія, культурологія, психологія, педагогіка вищої школи, етика та психологія ділових відносин, етика ділових відносин і конфліктологія; історія України; історія України та української культури; політологія; історія української культури; правознавство, міжнародне право, корпоративне та підприємницьке право, правове регулювання туристичної діяльності, природоохоронне законодавство та екологічне право тощо.

     Навчальний процес по кафедрі  суспільних наук забезпечують: 3 професори (доктор філософських наук, доктор історичних наук,  доктор політичних наук),  18 доцентів (кандидати історичних наук,кандидат політичних наук, кандидати філософських наук, кандидати психологічних наук, кандидати юридичних наук), 2 старших викладачі, 1 асистент.

 

News