Загальна інформація

 

Відділення навчання іноземних громадян (ВНІГ) забезпечує виконання таких завдань:

- організація навчання іноземних студентів за ступеневими програми підготовки «бакалавра», «магістра» за ліцензованими в ІФНТУНГ спеціальностями;

- ознайомлення іноземних студентів з навчальними планами та освітніми програмами, графіком навчального процесу, розкладами занять, контрольних заходів, заліково-екзаменаційної сесії, ліквідації академічної заборгованості, підсумкової державної атестації; 

- формування облікового списку  іноземних студентів, здійснення контролю за процедурами їх поновлення, переведення та відрахування;

- організація надання іноземним студентам додаткових платних освітніх послуг (за необхідності);

- здійснення моніторингу відвідування та успішності іноземних студентів;

- оформлення довідок про навчання та інших документів;

- підготовка до друку дипломів та додатків до них по завершенню навчання іноземних студентів.