Освітньо-професійні програми

 

Перелік освітньо-професійних програм

Шифр та назва спеціальності  Назва освітньо-професійної програми Випускова кафедра
І (бакалаврський) рівень   ІІ (магістерский) рівень
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Документознавство та інформаційна діяльність Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
(035) Філологія (спеціалізація 035.041 - "Германські мови та література (переклад включно), перша - англійська") Англійська філологія та переклад Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов Кафедра філології та перекладу
(051) Економіка

Економіка бізнесу

Міжнародна економіка

Бізнес-економіка Кафедра прикладної економіки
Економіка довкілля і природних ресурсів
(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування Кафедра обліку та оподаткування
(072) Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу Кафедра фінансів
(073) Менеджмент Менеджмент Менеджмент та адміністрування Кафедра менеджменту та адмінстрування
Проектний менеджмент
Регіональне управління - Кафедра теорії економіки та управління
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Кафедра підприємництва та маркетингу
Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємстві
(101) Екологія Екологія Екологія Кафедра екології
(103) Науки про Землю

Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

Геологія нафти і газу Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ
Геофізика Кафедра нафтогазової геофізики
Геоінформатика Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики
Інженерна геологія та гідрогеологія Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології
(105) Прикладна фізика та наноматеріали Фізика новітніх джерел енергії - Кафедра загальної та прикладної фізики
(121) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Кафедра інженерії програмного забезпечення
(123) Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія Кафедра комп'ютерних систем і мереж
(126) Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології - Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем
(131) Прикладна механіка Прикладна механіка Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування Кафедра комп'ютеризованого машинобудування
Зварювання та споріднені технології Кафедра зварювання
Інженерія мехатронних систем - Кафедра комп'ютеризованого машинобудування
  Технічна діагностика обладнання та конструкцій Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики
(132) Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів - Кафедра зварювання
(133) Галузеве машинобудування Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання - Кафедра нафтогазових машин та обладнання
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Енергетичний менеджмент Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики
(144) Теплоенергетика - Енергетичний менеджмент та інжиніринг Кафедра відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж
(151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика Комп'ютеризовані системи управління та автоматика Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем
Системна інженерія - Інтернет речей-   Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем
(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 

Метрологія та вимірювальна техніка Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Прилади та системи неруйнівного контролю
Інформаційно-вимірювальні смарт-технології   Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Інженерія відновлюваної енергетики    
(172) Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка - Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем
(183) Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Кафедра екології
Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці (бакалаврат на базі ПЗСО)
(184) Гірництво Буріння нафтових і газових свердлових Буріння нафтових і газових свердлових Кафедра буріння свердловин
(185) Нафтогазова інженерія та технології Газонафтопроводи та газонафтосховища (спеціалізація "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами") - Кафедра військової підготовки
Газонафтопроводи та газонафтосховища Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ 

 

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ

 

Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ
Видобування нафти і газу Видобування нафти і газу Кафедра видобування нафти і газу
Обладнання нафтових і газових промислів Обладнання нафтових і газових промислів Кафедра нафтогазових машин та обладнання
Буріння свердловин Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин Кафедра буріння свердловин
(191) Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Кафедра архітектури та  містобудування
(192) Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Кафедра будівництва та енергоефективних споруд
Теплогазопостачання і вентиляція Теплогазопостачання і вентиляція
(193) Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Геодезія Кафедра геодезії та землеустрою
Землеустрій та кадастр
Оцінка землі та нерухомого майна
Геоінформаційні системи і технології Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики
(242) Туризм Туризм Туризм Кафедра туризму
Міжнародний готельно-туристичний бізнес  
(274) Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Кафедра автомобільного транспорту
(281) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Кафедра публічного управління та адміністрування