Міграційне законодавство України

 

Міграційне законодавство України

1. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

2. Закон України "Про іммігацію". https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14 

3. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків". https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/251-2012-%D0%BF

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживанн". https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-2018-%D0%BF

6.Постанова Кабінету Міністрів України "​Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру". https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF

7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1335-13