Положення про підрозділ

Додаткова інформація

Положення про відділ кадрів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

​​​​​​​

 До складу відділу кадрів входять:

- загальний відділ кадрів (облік працівників);

- студентський відділ кадрів.

Основними функціями відділу кадрів є:

  • підбір, розстановка і облік професорсько-викладацького, наукового, інженерно-технічного, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного і обслуговуючого персоналу ; 
  • забезпечення правильності обліку кадрів, їх прийом, переміщення та звільнення згідно чинного законодавства;
  • розгляд заяв, прохань і скарг працівників з питань прийому, переміщення, звільнення, ознайомлення їх з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  • ведення особових справ науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів університету;
  • ведення персонального і статистичного обліку всіх категорій працівників університету за встановленими формами;

- ведення персонального обліку студентів, контроль за їх зарахуванням, переведенням і відрахуванням;

  • організація видачі дипломів про закінчення університету, оформлення записів в трудових книжках про навчання (при наявності оформленої трудової книжки);
  • підготовка матеріалів про нагородження працівників і студентів університету, подання їх ректорату і у вищестоячі державні органи, здійснення їх обліку;
  • оформлення відпусток працівників університету у відповідності з трудовим законодавством і відповідними інструкціями;
  • обробка персональних даних працівників і студентів, не розголошення інформації щодо цих персональних даних та/або документів, що містять такі дані;
  • разом із заінтересованими структурними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці.