Обладнання центру

Додаткова інформація

 На сьогодні тренажерний буровий центр це  сучасний структурний підрозділ університету, у якому визначальну та головну  позицію займає найсучасніший повномасштабний тренажер-імітатор DRILLSIM 5000, призначений для моделювання і виконання технологічних операцій при бурінні свердловин у різних умовах, а також для навчання і контролю знань персоналу з буріння  та керування свердловинами у випадку  флюїдопроявів. Успішна робота  тренажерного бурового  центру дозволила  університетові пройти від 2004 року п'ять міжнародних переакредитацій та два міжнародних аудита.

     Тренажер-імітатор DRILLSIM 5000 укомплектований максимально необхідним імітуючим обладнанням, що реально відповідає пультам керування (усього бурового устаткування (бурові насоси, ротор, лебідка, противикидне обладнання, блоки маніфольдів та дроселювання).

     Наявність стереофонічних звукових ефектів, що синхронно супроводжують роботу тренажера, відтворюючи таким чином реальне звукове середовище в процесі буріння свердловин, максимально наближають навчання до реальної обстановки на буровій. Програмне забезпечення тренажера-імітатора дає змогу викладачеві повністю контролювати всі дії слухачів під час виконання ними практичних вправ із різних технологічних операцій. Викладач-інструктор може маніпулювати параметрами практичних вправ на тренажері як на початковому етапі, так і під час їх виконання. Окрім того миттєва зміна умов буріння чи параметрів конкретної технологічної операції забезпечує можливість створення екстремальних ситуацій у процесі навчання.

          Обладнання центру                Обладнання центру

     Плідна  та тісна співпраця університету  з компанією «Safe Drilling» (м. Полтава) забезпечила   придбання та передачу до ТБЦ портативного тренажера-імітатора бурових процесів «DrillSim-20». Доповнення стаціонарного бурового тренажера DRILLSIM 5000 портативним тренажером-DRILLSIM-20 суттєво підвищує можливості і збільшує пропускну здатність тренажерного центру в підготовці висококваліфікованого персоналу.

         Обладнання центру                Обладнання центру