10. Нормативні документи

Додаткова інформація

Положення про приймальну комісію ІФНТУНГ

Положення про порядок проведення тестувань на вступних випробуваннях до ІФНТУНГ

Положення про порядок розгляду мотиваційних листів

Положення про всеукраїнську олімпіаду ІФНТУНГ для професійної орієнтації вступників на онові ПЗСО

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії на 2024 рік

   Наказ на зміну складу Приймальної комісії на 2024 рік

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування 2023. (*.pdf)

Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

Наказ Про порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають на навчання на базі здобутого освітньокваліфікаційного рівня/освітнього ступеня

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Наказ від 15.05.2017 р. № 63 Про організацію виконання "Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців"

Наказ від 26 серпня 2020 року № 193 "Про затвердження форми договору про навчання в ІФНТУНГ "

Наказ від 09 грудня 2020 року № 322 "Про затвердження форми Договору про надання платної освітньої послуги в ІФНТУНГ для підготовки фахівців"

Антикорупаційна діяльність

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКАХ