Аспірантура

Додаткова інформація

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенем доктор філософії  за спеціальністю: 132 Матеріалознавство у галузі знань: 13 Механічна інженерія.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».