Загальна інформація

 

Кафедра Загальної та прикладної фізики

          Професорсько-викладацький склад кафедри загальної та прикладної фізики налічує 9 осіб: 1 доктор фізико-математичних наук, професор; 1 доктор технічних наук, доцент; 4 кандидати фізико-математичних наук, доценти; 1 кандидат технічних наук, доцент; 1 старший викладач; 1 асистент. Навчальний процес допомагають проводити 5 осіб інженерно-технічного персоналу: 1 завідувач лабораторіями,  4 інженерів.

          Викладання фізики та спеціальних фізичних курсів здійснюється у 2 кафедральних лекційних аудиторіях, 10 навчальних лабораторіях з механіки, молекулярної фізики, електрики і магнетизму, оптики і атомної фізики та в 2 комп'ютерних класах (22 робочі місця - під'єднані до внутрішньої мережі університету та до всесвітньої мережі Internet).

          Викладачі кафедри широко використовують новітні технології проведення занять у відповідності з кредитно-модульною системою організації навчання та рейтинговою системою контролю і оцінювання знань студентів. Також упроваджено технологію дистанційного навчання студентів Дрогобицького консультпункту на основі 6-модульного електронного навчального посібника з курсу фізики, виданого колективом кафедри за редакцією професора Галущака М. О.

         Протягом 2010-2014 р.р. викладачі кафедри (професор Галущак М. О. і доцент Лучицький Р. М.) представляли університет на Міжнародних виставках з проблем розвитку освіти, за що нагороджені Грамотами та Дипломами МОНМСУ, а університет – 5-ма Золотими медалями.

         Кафедра загальної та прикладної фізики співпрацює на основі договорів про науково-технічну та навчально-методичну співпрацю з науковими лабораторіями інституту фізики НАН України, інституту фізики напівпровідників НАН України, кафедрами фізики Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Сумського державного університету, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.