Наукова діяльність

Кафедра загальної та прикладної фізики проводить наукові дослідження з напряму „Фізика твердого тіла”, які очолює доктор фізико-математичних  наук, професор Галущак М. О.

Науковим досягненням кафедри сприяє тісна співпраця з вченими інститутів НАН України: Інститут фізики, Інститут фізики напівпровідників, Інститут металофізики, а також з відомими вченими  Прикарпатського, Львівського національних університетів, Львівської та Київської політехнік, Сумського державного університету.

Завідувачем кафедри проф. Галущаком М.О. у 2010 р. та у 2013 р. виграно тендер серед наукових проектів, оголошених МОН України. З 1 січня 2010 року на кафедрі виконували держбюджетну фундаментальну тему «Дослідження нових методів перетворення сонячної та теплової енергії в електричну». Участь у теоретичних і експериментальних дослідженнях брали 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 2 аспіранти, 2 студенти. Виконання теми було розраховано на 3 роки. Результатом науково-дослідної роботи є розробка нового методу перетворення сонячної та теплової енергії в електричну та дослідний зразок технічного засобу для реалізації розробленого методу.

У 2014 р. виграно тендер на двохрічну держбюджетну прикладну тему "Технологія напівпровідникових структур і термоелектричних перетворювачів енергії спеціального призначення".

Сьогодні колектив кафедри проводить дослідження, пов'язані з розробкою нових способів одержання новітніх термоелектричних матеріалів і створенням відновлювальних джерел енергії.