Загальна інформація

Додаткова інформація

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Титул КВП​​​​​​​​​​​​​​Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газуєдиний в Україні базовий навчальний заклад нафтогазової промисловості паливо-енергетичного комплексу нашої Держави, в якому навчаються представники усіх регіонів України. Випускники кафедри разом з військовим фахом, по завершенню навчання,  отримують дипломи державного взірця з повною вищою освітою за відповідною цивільною спеціальністю, що робить привабливим для молоді проходження військової служби у ЗС України. Це дає змогу якісно використати інтелектуальний потенціал молодого покоління і надати йому можливість реалізувати себе як у військовій сфері,  при проходженні служби у ЗС України, так і в цивільній – при звільненні з лав Збройних Сил,    маючи цивільну освіту, тим самим забезпечивши собі соціальний  захист, працевлаштування.

 

 

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Основними завданнями кафедри є:КВП з гори​​​​​​​

  • ​​​​​​​​​​​​забезпечення виконання державного замовлення на підготовку офіцерів тактичного рівня за визначеною спеціальністю (спеціалізацією) на відповідних рівнях вищої освіти для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту;
  • забезпечення якісної підготовки військових фахівців за ступенями вищої освіти та спеціальностями підготовки;
  • забезпечення якісної підготовки офіцерів запасу за визначеними військово-обліковими спеціальностями;
  • забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу служби пального та мастильних матеріалів;
  • організація та ведення наукової, науково-технічної, інноваційної та методичної діяльності;
  • підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників кафедри;
  • удосконалення існуючих, перспективних та розробки нових методик, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;
  • здійснення військово-патріотичного виховання.

  

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​