Загальна інформація

Додаткова інформація

 

Дана структурна одиниця утворена відповідно до наказу ректора ІФНТУНГ від 14.05.2018 р. №119 («Про внесення змін до структури університету») шляхом ліквідації трьох кафедр (кафедри соціальних комунікацій і права¸ кафедри філософії¸ кафедри історії та політології) і створення на їх основі кафедри суспільних наук. Професорсько-викладацький склад кафедри суспільних наук налічує: 3 доктора наук, професора, 18 кандидатів наук, з них 14 доцентів, 2 старших викладача та 1 асистента.

         Кафедру філософії було засновано одночасно з відкриттям інституту нафти і газу у 1967 році на базі філіалу ЛПУ. Назва кафедри у 1969 році розділилась на дві кафедри –  1)  філософії  і 2) політології та історії КПРС і наукового комунізму. У березні 1971 року була утворена окрема кафедра філософії, якою свого часу керували проф. Возняк С.М.,  доц. Пугач І. Д., доц. Криштопа В. І. З 1997 по 2018  кафедру очолювала доктор філософських наук, професор Скальська Дарія Миколаївна.

        Завідувачами кафедри історії та політології  були: доцент Шокалюк О.І., професор Твердохліб В.Ю., доцент Кісь Я.І. З 2010 по 2018 завідувачем кафедри історії та політології був доктор історичних наук, професор Мандрик Ярослав Іванович.

        Кафедру соціальних комунікацій та права було створено 22 вересня 2011 року. З січня 2015 року кафедра увійшла до складу новоствореного Інституту гуманітарної підготовки та державного управління.  Завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент, Скрипничук Василь Михайлович.

 Положення про кафедру