Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

 

За кафедрою суспільних наук закріплені окремі приміщення в головному навчальному корпусі, а саме:

  1. кабінет №0402 - кабінет завідувача кафедри;
  2. кабінет №0410 - викладацька для роботи викладачів, робочі місця яких облаштовані   доступом до мережі Інтернет та Wi-Fi (секція філософії);
  3. кабінет №0421 - викладацька для роботи викладачів, робочі місця яких облаштовані   доступом до мережі Інтернет та Wi-Fi (секція історії, політології та секція права).

 

В освітньому процесі використовуються інші приміщення, зокрема 0311 аудиторія (кабінет українознавства), де проводяться тематичні заняття з історії, правознавства та філософії. Освітній процес на кафедрі суспільних наук здійснюється із залученням приміщення Музею історії університету .

Роком створення музею історії університету є 1975 рік, коли наказом ректора Івано – Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГу) проф. Локотоша Б. М. № 25 від 14.05.1975 р., який називався «Про створення музею історії розвитку на Україні нафтогазової промисловості». Було започатковано роботу єдиного в Україні музею, в якому відображається розвиток вітчизняної нафтогазової освіти.

Із розвитком інституту основний масив музейних експонатів фактично відображав історію його становлення. Експозиція музею спершу була розміщена в головному корпусі інституту. Готуючись у 2007 році до відзначення 40-річчя університету, за ініціативою ректора проф. Крижанівського Є. І. було вирішено створити фактично новий музей історії університету. Йому було відведено окреме сучасне приміщення у виставково-інноваційному комплексі університету. Було виготовлено нові планшети та експозиції, упорядковано музейні фонди.

Важливі зміни у роботі музею відбулися у 2016 році, коли 22 лютого  цього року наказом № 14 ректора університету, музей історії університету було закріплено за кафедрою історії та політології ІФНТУНГ. Завідувачу кафедри проф. Мандрику Я. І. було доручено організувати роботу музею. 11березня 2016 року наказом № 29 ректора університету було затверджено Положення про музей історії університету. Він функціонує як підрозділ кафедри історії та політології, обслуговують його роботу працівники цієї кафедри.

Враховуючи той факт, що експозиція музею в основному була підготовлена до відзначення 40-річчя нашого університету (що стало уже історією нашого закладу), була проведена відповідна робота із фондами музею на відзначення уже 50-річчя ІФНТУНГ. Виготовлено новий експозиційний матеріал.

Музейні фонди розповідають про багаторічну історію нашого єдиного в Україні нафтогазового навчального закладу. Вони віддзеркалюють і давно минулі події і ті, що відбулися недавно, через низку тематичних експозицій. Ці матеріали пов’язані як із хронологією розвитку, так і з персоналіями – видатними викладачами, науковцями, студентами та випускниками університету. Особливо цінними для нас є експонати наукового і навчального характеру, особисті речі, книги відомих в Україні та за її межами, визначних фахівців нафтогазової галузі, які в різні роки працювали в нашому навчальному закладі, і яких, на превеликий жаль з нами вже немає.

Окреме місце в музеї посідає історія видобутку нафти і газу, етапи зародження нафтогазової освіти в Україні, витоки якої походять із Галичини.

У музеї дбайливо зберігаються документи, пов’язані зі становленням університету, літописи його факультетів (тепер інститутів) і кафедр. Крім того, музей містить безліч інших унікальних історичних матеріалів, фотографій, картин, сувенірів, інших подарунків з усього світу, що безумовно, мають неабияку цінність.

Розпочинають експозицію музею портрети та інформаційні відомості про перших ректорів нашого університету, це Шелєпін Є. Г., Локотош Б. М., Гаген Ю. Г., Тарасов Б.Г.

Окремий стенд присвячений діяльності нині діючого ректора університету, академіка НАН України, професора Крижанівського Є. І.

У музеї представлені планшети та експонати факультетів, інститутів і ряду важливих підрозділів університету станом на 2007 рік, коли відзначалося 40-річчя нашого університету. Розпочинають цю частину експозиції найстаріші та найповажніші факультети, пов’язані з розвідкою покладів, видобутком і транспортуванням нафти і газу. Далі – планшети факультетів, які розповідають про механіку, електрику, автоматизацію і комп’ютеризацію  нафтогазової галузі. Завершують факультетські експозиції планшети факультетів управління, економіки, архітектури, військової кафедри.

Найбільш цінними вважаємо ті частини експозиції, які розповідають про наших видатних науковців і викладачів, які уособлюють у собі цілу епоху і є прикладом для наступних поколінь. У цій експозиції зібрані наукові праці, розробки, особисті речі, спогади про професорів Снарського О. М., Штамбергера Г. А., Кляровського В. М., Перуна Й. В., Гагена Ю. Г., Сайдаковського Л. М., Кравченка І. І., Кухтіна І. М., Бугая Ю. М. та багатьох інших.

Окреме місце відведено інститутам, які входили у ті роки до складу університету. Серед них три навчальні інститути: гуманітарної підготовки, фундаментальної підготовки, післядипломної освіти та широко відомий у наукових колах, Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології, в якому створюються новітні технології та інновації для нафтогазової промисловості. НДІ НЕЕ представлений великою експозицією наукових розробок, які відображають розвиток на той час науки на факультетах і кафедрах, частина яких виставлена в Музеї, а переважна більшість, зроблених у  останні роки, знаходиться в окремому приміщенні Демонстраційного залу. Тут же представлені здобутки наукових шкіл професорів Адаменка О. М., Бойка В. С., Грудза В. Я., Заміховського Л. М., Кісіля І. С., Кондрата Р. М., Коцкулича Я. С., Крижанівського Є. І., Маєвського Б. Й., Мислюка М. А., Орлова О. О, Петрини Ю. Д., Семенцова Г. Н., Шлапака Л. С., Яремійчука Р. С.

Окрім того, на  окремих планшетах представлена діяльність у ті роки науково-технічної бібліотеки, відділу міжнародних зв’язків, інформаційно-обчислювального центру, тренажерного бурового центру, кафедри фізичного виховання та спорту, відділу інтелектуальної власності та інформаційних технологій, центру культури та дозвілля студентів, санаторію-профілакторію «Бадьорість».

Завершують експозицію Музею планшети присвячені 50-річчю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

З 2018 року музей історії університету входить в структуру кафедри суспільних наук. В ньому проводять заняття викладачі цієї кафедри. У 2019 році колектив музею нагороджений подякою міського голови Івано-Франківська. Площа музею становить 144 м2.

            Отже, кафедра суспільних наук повністю забезпечена обладнанням для проведення лекційних та практичних робіт. Водночас, устаткування потребує оновлення. Зручне розташування навчального корпусу надає перевагу швидкого доступу до гуртожитків, бібліотеки, спортивних майданчиків та спорткомплексу з басейном, їдальні та буфетів.