ЄДКІ

Нормативно - правова база проведення
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)