Матеріально-технічне забезпечення


Матеріально-технічна база для
підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування


В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) створено сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на високому рівні освітню та наукову діяльність.

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281"Публічне управління та адміністрування" здійснюється у дванадцятому корпусі університету, в аудиторіях загальною навчальною площею 404,6 м2:

12.01 – лекційна аудиторія (91,1 м2);

12.02 – лекційна аудиторія (100,5 м2);

12.11 - лабораторія інтелектуального розвитку для посилення спроможності регіону;

12.12 – навчальна аудиторія для практичних групових занять / семінарів (51,8 м2);

12.14 – навчальна аудиторія для практичних групових занять / семінарів(52,2 м2);

12.15 – навчальна аудиторія для практичних групових занять / семінарів(18,5 м2);

12.21 – навчальна аудиторія для практичних групових занять / семінарів(44,0 м2);

12.26 – кабінет інформаційних технологій, комп’ютерний клас (46,5 м2).

Забезпеченість навчальними площами, які закріплені за випусковою кафедрою, що забезпечує освітній процес зі спеціальності281"Публічне управління та адміністрування" становить на одного здобувача вищої освіти 2,9 м2при одночасному навчанні слухачів стаціонару та потоку заочників.

Усі аудиторії обладнані мультимедійною технікою для візуалізації навчального матеріалу.

У корпусі № 12 для забезпечення навчального процесу обладнано лабораторію комп’ютерних технологій, де створено 16 місць для роботи з персональними комп’ютерами. Усі робочі місця мають доступ до мережі Інтернет. Також в межах корпусу наявна безкоштовна Wi-Fi мережа, якою можуть користуватися студенти та викладачі.

Студенти та викладачі університету, залучені до підготовки за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", користуються послугами Інтернету та електронної пошти. До мережі Інтернет підключено бібліотеку, усі структурні підрозділи і навчальні класи з ПЕОМ. Для потреб викладачів обладнано викладацьку та методичний кабінет кафедри публічного управління та адміністрування.

Основний масив навчальної, методичної та наукової літератури, періодичних видань сконцентрований у науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» надає унікальні можливості та фундаментальні перспективи для всіх, хто її обрав. Саме ця спеціальність дає можливість здобути фах, який, без перебільшення, буде актуальним та затребуваним завжди. А інноваційний освітній підхід та унікальність фахових компетенцій, гарантовано забезпечать кожному здобувачу високооплачувану посаду та кар’єрне зростання.
Ознайомитись з теоретичними знаннями і формуванням професійної компетентності ви зможете, переглянувши книжково-інформаційну виставку «Публічне управління та адміністрування» в читальному залі технічних та гуманітарних наук (кім. № 23, 2 пов.), або на сайті НТБ.

Загальний бібліотечний фонд, який використовується у процесі підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування, налічує понад 4,5 тис. екземплярів літератури більш як 350 найменувань. Для пошуку необхідних джерел студенти мають змогу користуватися як традиційним бібліотечним каталогом, так і електронним за допомогою мережі Інтернет. Забезпеченість здобувачів вищої освіти підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці, становить 100%.

У навчальному процесі також використовуються матеріали збірників та журналів, включених до чинного переліку фахових наукових видань з публічного управління та адміністрування.

Створено належні умови для фізичного розвитку та занять спортом. До послуг студентів – спортивно-оздоровчий комплекс, де функціонують 3 спортзали, плавальний басейн, легкоатлетичний манеж. Є лижна база. Більшість культурно-просвітницьких заходів в університеті відбуваються в актовій залі на 400 місць.


1 компютерний клас
4 4
аудиторія 3
1 2
6

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​