Дисципліни інших спеціальностей (ОП)

Додаткова інформація

 

 

Спеціальність

Освітня програма

Назва дисципліни

Робоча програма

101-Екологія

Екологія

Основи екологічної геофізики та радіоекологія

Робоча програма

103-Науки про Землю

Екологія

Петрофізичні моделі колекторів

Робоча програма

103-Науки про Землю

Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика. інженерна геологія та гідрогеологія

Геофізичні дослідження у свердловинах

Робоча програма

103-Науки про Землю

Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика. інженерна геологія та гідрогеологія

Геологічна інтерпретація даних ГДС

Робоча програма

185-Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу

Промислова геофізика

Робоча програма

 

 

 

Спеціальність

Освітня програма

Назва дисципліни

Робоча програма

185-Нафтогазова інженерія та технології

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

Контроль якості розкриття пластів за результатами геофізичних досліджень

Робоча програма