Загальна інформація

Додаткова інформація

     Кафедра нафтогазової геофізики випускає фахівців спеціальності "103 - Науки про Землю" ступеня "Бакалавр" за ОП "Нафтогазова геофізика" та ступеня "Магістр" за ОП "Геофізика". Науково-педагогічні працівники кафедри виконують науково-дослідні роботи за напрямками: удосконалення геофізичної апаратури, розвитку методів комп'ютерної обробки та автоматизованої геологічної інтерпретації геофізичних матеріалів. Співробітники кафедри співпрацюють з геофізичними експедиціями та іншими підприємствами нафтогазового комплексу України.

     Кафедра розвивала в різні періоди наукові, науково-методичні та ділові міжнародні зв’язки з навчальними закладами, науково-дослідними і виробничими організаціями зарубіжних країн: Казахстану, США, Польщі, Канади; також з міжнародними організаціями EAGE, SEG, AAPG.

     Студенти кожного року, починаючи з 2011 року буруть участь у Програмі отримання двох дипломів, навчаючись у Гірничо-Металургійній академії імені Станіслава Сташиця м. Краків, Польська Республіка.

     Випускники кафедри мають можливість працювати на вітчизняних та закордонних підприємствах нафтогазового комплексу.

     Кафедру нафтогазової геофізики створено у лютому 2016 року на базі двох кафедр - кафедри геофізичних досліджень свердловин (ГДС) і кафедри польової нафтогазової геофізики (ПНГГ). Завідувач кафедри: к.г.н., доцент Федак Ігор Орестович.

     Кафедра створена на базі кафедри нафтопромислової геології та промислової геофізики Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту у 1969 році. Першими завідувачем кафедри був академік В.І.Сельський. В 1969 році на кафедрі створювалась лабораторна база для вивчення колекторських властивостей продуктивних порід нафтогазових родовищ. Під керівництвом доцента В.І.Грицишина була створена галузева науково-дослідна лабораторія ГНДЛ-6, в рамках якої розвивався напрямок вивчення фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів, розробка на їх основі нових інтерпретаційних прийомів обробки результатів ГДС. В 1984 році була створена кафедра ГДС, якою почергово керували професор О.П.Булмасов, професор О.М.Снарський, професор О.І.Кобрунов. Із 1993 р. по лютий 2016 р. кафедрою керував д.г.н., професор Федоришин Д.Д.

     Кафедру ПНГГ створено згідно з наказом Головного управління геофізики і картографії РНК СРСР № 38 від 24 січня 1945 р., наказом по Львівському політехнічному інституту (ЛПІ) № 196 від 8 червня 1945 р. на геодезичному факультеті. З 1946 по 1951р.р. вона входила до складу нафтового факультету. Згідно з наказом Міністерства вищої освіти СРСР № 977 від 13 червня 1951 р. про розділення нафтового факультету був створений геологорозвідувальний факультет, до складу якого ввійшла кафедра геофізичних методів розвідки. У 1954 р. кафедра перейменована на кафедру геофізичних методів пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ, а у 1956 р. – на кафедру геофізичних методів пошуків і розвідки корисних копалин. Згідно з наказом по ЛПІ № 90 від 27 березня 1959 р. кафедра знову ввійшла до складу нафтового факультету. За наказом Міністерства вищої і середньо спеціальної освіти СРСР № 465 від 24 серпня 1963 р. кафедра у складі нафтового факультету була переведена до Івано-Франківської філії ЛПІ. З 1966 р. входить до складу геологорозвідувального факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу. У 1967 р. кафедру поділено на дві кафедри: польової нафтогазової геофізики та геофізичних досліджень свердловин. На протязі всього періоду існування кафедри її  очолювали: Академік АН УРСР, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Сельський Володимир Олександрович, 1946-1951 рр.; доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук Восанчук Семен Іванович, 1951-1963 рр., доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук Лизанець Василь Георгійович, 1963-1978 рр.; професор, кандидат геолого-мінералогічних наук Степанюк Василь Петрович, з 1978 р. по 2006 р. у різні періоди.; професор, доктор геолого-мінералогічних наук Бондарєв Володимир Іванович, 1980-1983 рр., ректор ІФІНГ, професор, доктор геолого-мінералогічних наук Тарасов Борис Гаврилович, - 1983-1993 рр.; професор, доктор геолого-мінералогічних наук Кузьменко Едуард Дмитрович, 1993-1998 рр.; професор, доктор геологічних наук Карпенко Олексій Миколайович, 2006-2008 рр.; у 2008÷2015 рр кафедру очолював професор, доктор фізико-математичних наук Петровський Олександр Павлович.

Видатні вчені, які працювали на кафедрі: Субботін Серафим ІвановичТимошин Юрій Васильович, Мельничук Міхаїл Іванович, Васильєв Юрій АнатольовичСейфуллін Рустем СулеймановичКобрунов Олександр ІвановичДенисюк Ростислав ПавловичСапужак Ярослав Станіславович, Максимчук Валентин Юхимович, Морошан Роман Петрович.

У навчальному процесі приймали участь доктори наук, професори С.С. Красовський, Є.Г. Булах; кандидати наук, доценти  В.М. Панасенко, В.С. Меншіков, Г.Й. Квятковський, Г.Д. Агафонов, Й.І. Прокопів, В.Я. Бардовський, С.Г. Бабюк, С.О. Кириллов, Ю.В. Філатов, В.І. Горбунов.

Серед випускників кафедри нафтогазової геофізики є директори наукових установ, керівники, головні інженери, начальники партій геофізичних підприємств різних форм власності, доктори та кандидати наук, професори, доценти. Випускники кафедри працюють у провідних зарубіжних компаніях (Schlumberger Ltd, Fugro та ін.).
Від керівників відомчих установ та організацій щороку надходять пропозиції щодо працевлаштування випускників кафедри. Кількість пропонованих вакансій, зазвичай, перевищує кількість випускників нашої кафедри.