Вступнику

Додаткова інформація

Вступнику

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Спеціальність 103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

Освітня програма: «Нафтогазова геофізика»

Рівень вищої освіти: Бакалавр 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців, 1 (2) роки 10 місяців за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з наук про Землю за освітньо-професійною програмою «Нафтогазова геофізика»

 

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих задач наук про Землю, зокрема нафтогазової геології та геофізики, та практичних проблем у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Працевлаштування: Випускники освітньої програми можуть працювати у нафтогазовидобувній промисловості на таких посадах:

  • – геофізик;

  • – сейсмолог;

  • – лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

  • – технік-геолог;

  • – технік-геофізик;

  • – технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження).

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

Освітня програма: «Геофізика»

Рівень вищої освіти: Магістр 

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Кваліфікація: магістр з наук про Землю за освітньо-професійною програмою «Геофізика»

 

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з геофізики, здатних різними геофізичними методами проводити дослідження земних надр щодо пошуку, розвідки та видобування нафти і газу та приймати фахові обґрунтовані рішення, зокрема в умовах високого рівня невизначеності та неповної/недостатньої інформації.  

 

Працевлаштування: Магістр зі спеціальності 103 «Науки про Землю» за ОПП «Геофізика» може займати такі посади:

1. Керівник виробничих підрозділів у промисловості.

1.1. Головний фахівець  керівник та технічний керівник виробничих підрозділів у промисловості.

1.2. Начальник та майстер виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

2. Керівник науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва.

2.1. Головний фахівець  керівник науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва.

2.2. Начальник (завідувач) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва.

3. Керівник проектів та програм.

4. Професіонал в галузі геології та геофізики.

4.1. Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрогеологія).

4.2. Геолог та геофізик.

5. Викладач закладів вищої освіти.

6. Викладач закладів фахової передвищої освіти.