Матеріально-технічна база кафедри

Додаткова інформація

 

На кафедрі існує 20 навчальних лабораторій, в яких є обладнання на загальну балансову вартість біля 1100000 грн. Для навчального процесу використовуються:  тренажерний зал з навчальною свердловиною та самохідні спецлабораторії, що розміщені на 4 автомобілях.

Клас курсового та дипломного проектування (ауд.5303)                                                    Клас курсового та дипломного проектування

Відповідальний за роботу класу доцент, кандидат геологічних наук, завідувач кафедри  Федак Ігор Орестович.

Клас призначений для роботи студентів кафедри НГГ над курсовими та дипломними проектами, магістерськими роботами.

Аудиторія обладнана сучасною комп'ютерною технікою, копіювальним апаратом, лазерним принтером та плоттером для кольорового широкоформатного друку.

На комп'ютерах встановлено стандартне та спеціалізоване програмне забезпечення - текстовий та графічний редактори, програма для оброблення та комплексної інтерпретації даних ГДС "Геопошук", програма для моделювання електричних схем "Electronics Workbench" та ін.

Розміщені у класі демонстраційні стенди дають студентам уяву про вимоги до оформлення пояснювальної записки, презентації та графічних додатків до дипломних проектів та магістерських робіт.

Літолого-петрофізична лабораторія (ауд.5220) 

Літолого-петрографічна лабораторія

Відповідальний за роботу лабораторії - професор, доктор геологічний наук Федоришин Дмитро Дмитрович

У лабораторії виконуються лабораторні роботи та дослідження щодо визначення питомої та об’ємної ваги і густини гірських порід; пористості гірських порід; ємності обміну гірських порід порід; питомої поверхні гірських порід; питомого електричного опору гірських порід; дифузійно-адсорбційної активності гірських порід; діелектричної проникності і діелектричних втрат гірських порід; радіоактивності зразків гірських порід; швидкості розповсюдження ультразвукових коливань на зразках гірських порід. А також, виконуються побудови петрофізичних залежностей; статистична обробка результатів лабораторних та свердловинних вимірювань; визначаються кореляційні зв’язки між фізичними властивостями гірських порід та побудови параметричних петрофізичних розрізів, карт тощо.

Лабораторія польових методів геофізичних досліджень (ауд. 5106)

Лабораторія польових методів геофізичних досліджень

       Відповідальна за роботу лабораторії - доцент, кандидат геологічних наук Розловська Світлана Євгеніївна

В лабораторії студентами виконуються практичні роботи з "Теорії пружних хвиль" з використанням установки з визначення швидкостей пружних хвиль та коефіцієнтів їх поглинання у об’ємних взірцях гірських порід, а також проводяться лабораторні заняття з "Геологічної інтерпретації геофізичних даних", "Прогнозування геологічного розрізу", зокрема студенти виконують сейсмостратиграфічний аналіз часових розрізів. В аудиторії демонстраційні стенди надають студентам уяву про можливості польових геофізичних (сейсмічних, гравітаметричних, електричних і магнітних) методів досліджень будови геологічного середовища, пошуку і розвідки корисних копалин. Актуальні стендові матеріали щодо елементів теорії та методів інтерпретації геофізичних матеріалів розташовані також в аудіторіях 5109, 5110, 5112.

Лабораторія радіометричних методів досліджень (ауд. 5109)

Лабораторія радіометричних методів досліджень

Відповідальний за роботу лабораторії - доцент, кандидат геологічних наук Габльовський Богдан Богданович

Лабораторія сейсмічних методів розвідки (ауд. 5110)

Лабораторія сейсмічних методів розвідки

Відповідальний за роботу лабораторії - доцент, кандидат геологічних наук Розловська Світлана Євгеніївна

 В лабораторії студентами виконуються лабораторні та практичні роботи з курсу "Сейсмічна розвідка" з використанням 48-канальної сейсмостанції "Прогрес-2" та угорської 24-канальної сейсмостанції "ІСН-01-24", установки по перевірці попередніх підсилювачів сейсмостанції та установки з визначення частотної характеристики сейсмічних приймачів.  Демонстраційні стенди надають студентам уяву про будову сейсмостанції, сейсмоприймачів та про системи польових сейсмічних спостережень.

Лабораторія геофізичної апаратури та її еталонування (ауд. 5218)

Лабораторія геофізичної апаратури та її еталонування

Лабораторія геофізичної апаратури та її еталонування2

Відповідальний за роботу лабораторії - доцент, кандидат геологічних наук Коваль Ярослав Миколайович

Лабораторія загального курсу ГДС (ауд. 5031)

Лабораторія загального курсу ГДС

Відповідальний за роботу лабораторії - доцент, кандидат геологічних наук Федоришин Сергій Дмитрович

Лабораторія техніки, методики і технологій геофізичних методів дослідження свердловин (ауд. 5035)

Лабораторія техніки, методики і технологій

Відповідальний за роботу лабораторії - доцент, кандидат геологічних наук Коваль Ярослав Миколайович

Лабораторія призначена для ознайомлення студентів з основними технологічними процедурами налаштування геофізичної апаратури, проведення каротажу різними геофізичними методами (вимірювання фізичних полів у свердловинах), а також для оволодіння способами первинної обробки результатів вимірювань. Навчальна аудиторія є частиною бази навчального полігону кафедри нафтогазової геофізики, на якому проходить геофізична практика. Під час проходження практики студенти використовують геофізичні свердловинні прилади та наземну геофізичну апаратуру.

Петрофізична науково-дослідна студентська лабораторія (ауд. 5030, 5032)

Петрофізична науково-дослідна студентська лабораторія

Петрофізична науково-дослідна студентська лабораторія2

Відповідальний за роботу лабораторії - професор, доктор геологічних наук Федоришин Дмитро Дмитрович

У лабораторії студенти виконують елементи самостійної наукової роботи в напрямку нафтогазової галузі, природничих і технічних науках. Науково-дослідна робота студентів завершується поданням звіту, повідомленням та доповідями на студентському науковому семінарі кафедри, студентських наукових конференціях, а також при виконанні курсових проектів та магістерських робіт.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри та обслуговуючий персонал.

У процесі навчання та проходження навчальних практик активно використовується матеріально-технічний фонд (апаратура, обладнання) кафедри:

1. Пересувні та стаціонарні свердловинні геофізичні станції та підіймач

    1.1. Лабораторії каротажні: ЛКС-7-02 (1 шт.), ЛКС-7-03 (1 шт.), ЛКС-10 (1 шт.), ЦУ-01 (1 шт.); 1.2. Підіймач каротажний: ПК-3,5 (1 шт.).

2. Свердловинна геофізична апаратура

    2.1 Апаратура радіоактивного каротажу: ДРСТ-3 (1 шт.), СП-62 (1 шт.), АП-128 (1 шт.); 2.2 Апаратура акустичного каротажу: СПАК-6 (1 шт.); 2.3 Апаратура електричного каротажу: Е-1 (1 шт.); 2.4. Апаратура індукційного каротажу: АИК-5 (1 шт.); 2.5. Термометри електричні: ТЕГ-60 (1 шт.), ТЕГ-36  (2 шт.), ТР-7  (1 шт.); 2.6. Інклінометри: КИТА (2 шт.), ИТ-200  (2 шт.); 2.7. Каверномір: КС-3 (1 шт.); 2.8. Стійка вимірювальна: С-1 (1 шт.); 2.9. Панель вимірювальна: АНК-М (2 шт.).

3. Лабораторні прилади та обладнання

    3.1. Фотокалориметр: КФК-2  (1 шт.); 3.2.  Дефектоскопи: УК -10  (1 шт.),  УК-10ПМ  (1 шт.); 3.3.  Іономір: ЕВ-74  (1 шт.); 3.4.  Ваги лабораторні: ВЛТК -500  (1 шт.), ВЛА-200  (2 шт.); 3.5. Аналізатор імпульсів: АИ-128  (1 шт.).

4. Контрольно-вимірювальні прилади

    4.1. Вольтметри: В7-16  (1 шт.),  В7-14  (1 шт.),  В7-20  (1 шт.),  В7-35  (1 шт.), Ф5014  (1 шт.),  Ф4214  (1 шт.),  Щ1413  (1 шт.), Щ 1526  (1 шт.); 4.2. Генератори:  ГЗ-111  (1 шт.),  ГЗ-112  (1 шт.),  ГЗ-120  (1 шт.),  ГЗ-18 Л  (1 шт.), ГЗ-7 А  (1 шт.),  Г5-54  (1 шт.); 4.3. Осцилографи: С1-79  (1 шт.),  С1-64  (1 шт.),  С1-67  (2 шт.),  C1-69  (1 шт.), С1-72  (1 шт.),  С1-75  (1 шт.),  С9-1  (1 шт.),    С1-93  (1 шт.); 4.4. Частотоміри: Ч3-44  (1 шт.),  Ч3-32  (2 шт.),  ЧЗ-34-А  (1 шт.),  Ф5041  (1 шт.).

5. Польова сейсморозвідувальна апаратура, яка використовується при проведенні навчальних практик і лабораторних робіт

    5.1. Макет станції "Прогрес-2" (1984 р); 5.2. Макет станції ИСН-01--24 (Угорщина); 5.3. Робоча станція "Прогрес-2" (1988 р); 5.4. Осцилографи СІ-55 (2 шт.), С1-65А, С1-73, С9-1; 5.5. Вольтметри В7-16, В7-16А; 5.6. Генератор сигналів ГЗ-18 та Частотомір Ф5030; 5.7. Вібростенд та окремі блоки сейсмостанції.

6. Польова магніто-, граві- та електророзвідувальна апаратура, яка використовується при проведенні навчальних практик і лабораторних робіт

    6.1. Магнітометр оптико-механічний М-27 (3 шт); 6.2. Магнітометр квантовий ММ-60; 6.3. Магнітометр протонний ММП-203; 6.4. Гравіметр ГНУ-КС (2 шт); 6.5. Автокомпенсатор електророзвідувальний АЕ-72 (2 шт).

7. Польова радіометрична апаратура, яка використовується при проведенні навчальних практик і лабораторних робіт

    7.1. Радіометр СРП-68-01 (3 шт); 7.2. Радіометр СРП-88; 7.3. Еманометр "Родон"; 7.4. Спектрометр SBS-30 з БДКГ-01Ф; 7.5. Концентратомір РКП-305М; 7.6. Дозиметр-радіометр "ТЕРРА".

8. Лабораторні прилади та обладнання, які використовуються при вивчені фізичних властивостей гірських порід

    8.1. Ваги з набором наважок; 8.2. Капометр КП-1; 8.3. Мегаметр R, C, L (2 шт); 8.4. Автокомпенсатор електророзвідувальний ПО №1; 8.5. Ультразвуковий прилад УК-15П; 8.6. Генератор ультразвукових сигналів ГЗ-35.