Дисципліни, методичне забезпечення

Програма державного екзамену за ОПП "Обладнання нафтових і газових промислів" першого рівня вищої освіти

 

"РП" - робоча програма; "НП" - навчальний посібник або підручник; "Лек" - конспект лекцій; "ПР" - практикум; "Лаб" - лабораторний практикум; "Сам" - методичні вказівки для самостійної роботи, розрахункових робіт та вивчення дисципліни; "КП" - курсове проектування; "ДМ" - додаткові матеріали (атласи схем та конструкцій, набори ілюстрацій та плакатів, презентації, відеоматеріали тощо)

Дисципліни ступеня «Бакалавр»

Дисципліна

Інформаційно-методичне забезпечення

Вступ до фаху

rp  Pos  lab  Sam  

Гідрогазомеханіка нафтогазових машин

rp  Pos  lek  lab  pr​​​​

Комп`ютерне моделювання нафтогазових машин та обладнання

rp  lab   Sam 

Основи реновації

rp  lek  pr

Основи технічної творчості

rp  lek ​​​ pr  Sam  

Нафтогазова інженерія та технології

rp

Бурове обладнання 

rp ​​ lab  Sam 

Нафтогазове обладнання

rp

Oil and Gas Engineering and Technology

rp  ​​​​pr  lab 

Гідромашини і компресори

rp  lek  ​​​​pr  lab  Sam  dod  KP

Машини та обладнання для буріння н/г свердловин

rp  lek  ​​​​pr  lab  Sam  KP

Машини та обладнання для видобування нафти і газу

rp  Pos  lek  lek  pr  pr  lab  Sam  KP

Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання

rp  Pos  pr  Sam

Нафтогазова механіка

rp  lek  Sam

Інтелект лідера

rp  pr

Обладнання для розробки морських родовищ

rp

Основи конструювання

rp  Pos  pr  lab  Sam   ​ 

Комп’ютерний інжиніринг та 3D-друк

rp  ​​​​pr     

Основи надійності нафтогазового обладнання

rp  Pos  Sam 

Раціональна експлуатація бурового і нафтогазопромислового обладнання

rp  pr  lab ​​​​ Sam 

Сервісне обслуговування та ремонт нафтогазових машин та обладнання

rp  pr  lab ​​​​ Sam 

 

Дисципліни ступеня «Магістр»

Дисципліна

Інформаційно-методичне забезпечення

Гумові технічні вироби в нафтогазовій галузі

rp  Pos  pr 

Моделювання в проектуванні машин

rp  lek  pr  lab 

Проектування гідроприводу

rp  lek  pr  lab  Sam 

Технічне обслуговування нафтогазового обладнання

rp  lab  Sam 

Фонтанна безпека в нафтогазовій галузі

rp  пр  lab

Якість нафтогазових машин

rp  Sam

Виготовлення нафтогазових машин і споруд

rp  пр

Методи дослідження н/г машин

rp  lek  ​​​​pr  lab 

Методологія наукових досліджень

rp

Бурові машини і комплекси

rp  pr  lab  Sam  KP

Нафтогазопромислові машини і комплекси

rp  pr  lab  Sam  KP

Проєктування бурового і нафтогазопромислового обладнання

rp  pr  Sam  KP

Методи розрахунку нафтогазового обладнання,

rp

Нафтогазові машини

rp

 

Дисципліни ступеня «Доктор філософії»

133 Галузеве машинобудування 

Актуальні проблеми підвищення якості та енергоефективності нафтогазового обладнання  rp

Діагностування та забезпечення надійності нафтогазових машин та обладнання  rp

Експериментальні методи дослідження нафтогазового обладнання  rp

Інформаційно-програмне забезпечення науково-дослідних робіт для оптимізації конструкцій нафтогазового обладнання  rp

Механіка руйнування матеріалів та методи прогнозування ресурсу машин і обладнання  rp

Моделювання фізичних процесів і явищ в нафтогазовій справі  rp

Новітнє обладнання для буріння і експлуатації свердловин на суші та на морі  rp

Планування і обробка результатів експериментальних досліджень rp​​​​​​​