Дисципліни, методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ІКГ

Дисципліна Спеціальність
(спеціалізація)
Абревіатура груп Семестр Загальний обсяг годин / кред. Обсяг годин
семестр/ кред.
Розподіл
за видами занять
Вид контролю
Лек Пр Лаб Сам
Нарисна геометрія 103 Науки про Землю  НЗ ІІІ 90/3 90/3 18 36 _ 36 ДЗ
131 Прикладна механіка ПМ
ПМІ
І 180/6 180/6 36 36 _ 108 Екз
133 Галузеве машинобудування ГМІ І 150/5 150/5 18 36 _ 96 Екз
Нарисна геометрія та інженерна графіка 192 Будівництво та цивільна інженерія  Б
ТГП
І 300/10 150/5 18 36 _ 96 Екз
ІІ 150/5 18 _ 35 96 ДЗ
Бк І 150/5 150/5 36 36   78 Екз
Нарисна геометрія,
інженерна та комп`ютерна графіка
184 Гірництво
Буріння нафтових і газових свердловин
ГР І 240/8 150/5 18 36 _ 96 Екз
ІІ 90/3 _ 36 18 36 ДЗ
185 Нафтогазова інженерія та технології
Газонафтопроводи та газонафтосховища
Видобування нафти і газу
Обладнання нафтових і газових промислів
Буріння свердловин
НІТ
НІВ
НІО
ВК
НБ
І 240/8 150/5 18 36 _ 96 Екз
ІІ 90/3 _ 36 18 36 ДЗ
274 Автомобільний транспорт АТ І 240/8 150/5 18 36 _ 84 Екз
ІІ 90/3 _ 36 18 48 ДЗ
АTк І 120/4 120/4 _ 36 18 66 Екз
Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт 185 Нафтогазова інженерія та технології
Обладнання нафтових і газових промислів
НІО V 90/3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
НІОк І
   105 Прикладна фізика та наноматеріали ФНД ІІ 90/3 90/3 18 18 _ 54 ДЗ
Інженерна графіка 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЕТ I 120 /4 120 /4 18 18 18 66 ДЗ
Інженерна графіка (спецкурс) 192 Будівництво та цивільна інженерія Б IV 90/3 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
Бк ІІ
Інженерна та комп`ютерна графіка 131 Прикладна механіка
Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування
Технології та устаткування зварювання
ПМ
ПМІ
ІІ 300/10 210/7 18 _ 72 120 КР, ДЗ
ІІІ 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
ПМк
ПМІк
І 180/6 180/6 18 _ 54 108 КР, ДЗ
132  Матеріалознавство МКІ ІІ 300/10 210/7 18 _ 72 120 ДЗ
ІІІ 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
133 Галузеве машинобудування ГМІ ІІ 240/8 120/4 18 18 18 66 КР, ДЗ
ІІІ 120/4 18 18 18 66 ДЗ
ГМІк І 120/4 120/4 18 18 18 66 ДЗ
  151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
 
АКС
АКП
II 150/5 150 /5 26 26 18 80 ДЗ
151 Системна інженерія-Інтернет речей  СІ II 150/5 150 /5 26 26 18 80 ДЗ
  151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
 
АКП ІІІ 120/4 120/4 18 18 18 66 ДЗ
 152 Метрологія та інф.-вим. техніка  МТ
МТС
ІІ 150 /5 26 26 18 80 ДЗ ДЗ
172 Телекомунікації та радіотехніка ТР І 150/5 150/5 18 36 18 78 Екз
183  Технології захисту навколишнього середовища ТЗ ІІІ 120/4 120 /4 18 18 18 66 ДЗ
Інтернет технології 051 Економіка   ЕК ІІІ 180/6 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
IV 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
  071 Облік і оподаткування ОП ІІІ 180/6 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
  IV 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
072 Фінанси, банківська справа та страхування ФН ІІІ 180/6 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
IV 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
073 Менеджмент  МН ІІ 90/3 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
Інтернет технології та ресурси 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  ІС V 120/4 120/4 _ _ 36 84 Екз
Інформаційні технології в документознавстві 150/5 150/5 _ _ 36 114 КР, Екз
Комп`ютерна графіка  126 Інформаційні системи та технології ІСТ І 120/4 120/4 18 _ 36 66 ДЗ
Комп`ютерна графіка в менеджменті   073 Менеджмент
 
МНР ІІ 90/3 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
Комп`ютерна графіка в туризмі 242 Туризм ТУ ІІІ 120/4 120/4 18 _ 36 66 Екз
ТУк ІІІ 120/4 120/4 18 _ 36 66 Екз
Основи автоматизованого проектування у будівництві 192 Будівництво та цивільна інженерія Б
Бк
240/8 120/4 18 _ 36 66 Екз
VІІ 120/4 18 _ 36 66 КР, ДЗ
Системи обробки даних у фінансах 072  Фінанси, банківська справа та страхування ФНм ІІІ 90/3 90/3 8 16 _ 66 ДЗ
Тривимірне моделювання виробів 152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МТ
МТТк
V
І
150/5 150/5 18 _ 54 78 Екз
Основи дизайну і візуальної графіки в маркетингу 075  Маркетинг МРК II 90/3 90/3 18 _ 27 45 ДЗ
Математичні основи програмування
 комп`ютерної графіки
123  Комп’ютерна інженерія КІ VI 90/3 120/4 18 _ 36 66 ДЗ
САПР обладнання в галузі 133 Галузеве машинобудування ГМІ ІІІ 150/5 150/5 18 36 18 78 ДЗ
Тривимірне моделювання виробів  152 Метрологія та інф.-вим. техніка  МТ
МТТк
V
І
150/5 150/5 18 _ 54 78 Екз
Комп`ютерна графіка, дизайн та проектування Для всіх спеціальностей ІКГв V 90/3 90/3 8 _ 28 54 ДЗ
Комп`ютерна графіка у WEB Для всіх спеціальностей ІКГв V 90/3 90/3 6 _ 30 54 ДЗ

 

 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

 

*- тут і далі усі гіперпосилання ведуть на сайт бібліотеки, де є можливість отримати електронні версії. Дистанційні курси доступні на сайті центру дистанційного навчання

Методичні вказівки для студентів-іноземців,

що навчаються англійською  мовою

 

Нарисна геометрія і інженерна  графіка

 

 

Інженерна графіка

Інженерна графіка (Спецкурс)

 

 

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна графіка в менеджменті

 

 

Комп’ютерна графіка в туризмі.

Комп’ютерна графіка в екології

 

 

Системи автоматизованого проектування

САПР в бурінні

 

 

 

Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт

 

 

Архітектура проектування з використанням ЕОМ

 

 

Інтернет-технології

Інтернет-технології та ресурси

 

 

Інформаційні технології в документознавстві

 

 

Основи автоматизованого проектування у будівництві

 

 

Основи дизайну та візуальної графіки в маркетингу

 

  • Корнута О.В. Основи дизайну та візуальної графіки в маркетингу: методичні вказівки для вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 87 с.(ел.варіант)