Загальна інформація

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки здійснює підготовку студентів  із 21 дисципліни для 31 спеціальності. Дисципліни кафедри спрямовано на формування графічної компетентності майбутнього інженера, щодо моделювання і конструювання об’єктів, розвиток вмінь використання сучасних інформаційних технологій та різноманітних графічних прикладних програм.

Навчальний процес забезпечує 10 викладачів, із них 1 доктор технічних наук, 7 кандидатів технічних наук.

Аудиторії кафедри обладнано технічними засобами навчання з урахуванням специфіки викладання графічних дисциплін, серед них: лекційні аудиторії з проекторами та наочним приладдям, три комп'ютерні класи із сучасними ПЕОМ та оргтехнікою для інженерних завдань, що забезпечує можливість готувати молодих спеціалістів відповідно до сучасних інженерно-технічних вимог. Викладачами кафедри розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.