Студентам

Додаткова інформація

Вільний вибір дисциплін на 2023/2024 навчальний рік

     Згідно наказу ректора ІФНТУНГ від 06.12.2022 р. № 329 щодо виконання
"Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін".

Категорії дисциплін з університетського каталогу:
  - 
дисципліни (для третього курсу), спрямовані на отримання здобувачами першого (бакалаврського) рівня додаткових загальних  компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які не містять обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (5 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, 6 семестр – дві дисципліни по 3 кредити кожна, загальним обсягом 12 кредитів);
  - 
дисципліни (для четвертого курсу), спрямовані на отримання здобувачами першого (бакалаврського) рівня додаткових загальних (загально-професійних та мовних) компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які можуть не містити обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (7 семестр – дві дисципліни по 5 кредитів кожна, 8 семестр – дві дисципліни, одна на 4 кредити та одна на 3 кредити, загальним обсягом 17 кредитів);
     - 
дисципліни (для другого магістерського курсу), спрямовані на отримання здобувачами другого (магістерського) рівня додаткових загальних (загально-професійних та мовних) компетентностей, у тому числі соціальних навичок (soft skills), та які можуть не містити обмеження щодо навчання на певній спеціальності/освітній програмі (3 семестр, три дисципліни – дві по 3 кредити кожна, одна 4 кредити, загальним обсягом 10 кредитів).
Основні етапи вибору:
1 - ознайомлення здобувачів із процедурою вибору – з 20 лютого по 03 березня 2023 року;                                         
2 - перший тур голосування за дисципліни у електронних кабінетах – з 06 березня до 07 квітня 2023 року;
3 - опрацювання результатів першого туру голосування – з 10 по 28 квітня 2023 року;
4 - другий тур голосування за дисципліни у електронних кабінетах – з 01 по 07 травня 2023 року;
5 - опрацювання результатів другого туру – не пізніше 15 травня 2023 року;
ПРИМІТКА: Голосування здійснюється у електронних кабінетах через автоматизовану систему керування навчальним процесом.
Категорії дисциплін із кафедральних каталогів:
  - 
дисципліниспрямовані на отримання додаткових загальних (загально-професійних та мовних) компетентностей (конкретна кількість дисциплін та обсяг кредитів визначаються чинним навчальним планом);
    - фахові дисципліниспрямовані на поглиблення фахових компетентностей (конкретна кількість дисциплін та обсяг кредитів визначаються чинним навчальним планом).
Основні етапи вибору:
1 - ознайомлення здобувачів із процедурою вибору – з 20 лютого по 14 квітня 2023 року;
2 - розміщення на сторінках кафедр анотацій дисциплін, за встановленою формою  – до 31 березня 2023 року;
3 - голосування за дисципліни шляхом подання заяв до дирекції – з 17 квітня до 05 травня 2023року;
4 - узагальнення результатів та подання дирекціями інформації до НВ – не пізніше 15 травня 2023 року.
ПРИМІТКА: Голосування здобувачів за дисципліни здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формі) до дирекцій інститутів.